Dacă are cineva urechi - să audă! (AP.13:9)
Acasă » 2018 » Mai » 15 » Ziarul Întunericul ne prezintă un colocviu ecumenist și o festivitate evreiască fix de ziua prăznuirii Sfinților din temnițele comuniste
11:08 PM
Ziarul Întunericul ne prezintă un colocviu ecumenist și o festivitate evreiască fix de ziua prăznuirii Sfinților din temnițele comuniste

V-ați obișnuit deja cu întâlnirile dintre eretici desfășurate în lăcașurile simbol ale Ortodoxiei Românești. De această data, la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, ctitoria Sfântului Martir și Binecredincios Voievod Constantin Brâncoveanu, s-a desfășurat un colocviu ecumenist „Sfinții și cultul sfinților în Răsărit și Apus

Conform ziarului Întunericul: ''În perioada 11-14 mai a avut loc colocviul teologic „Sfinții și cultul sfinților în Răsărit și Apus”, organizat de Mitropolia Ardealului, în colaborare cu Institutul „Ex fide lux” și Academia Evanghelică „Transilvania”. Au participat ierarhi, profesori de teologie și cercetători reprezentând Biserica Ortodoxă Română, Biserica Romano-Catolică și Biserica Evanghelică. În cadrul acestui eveniment științific au fost prezentate puncte comune, dar și diferențe și specificități confesionale privitoare la tema abordată, sfinți și sfințenie, din perspectiva teologiei și spiritualității ortodoxe, catolice și protestante.

Deschiderea oficială a colocviului teologic a avut loc vineri, 11 mai, la Academia Evanghelică „Transilvania” din Sibiu. Au vorbit pr. prof. Jürgen Henkel, editor co-fondator și coordonator al Bibliotecii Teologice Germano-Române; Înalt­prea­sfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului; Roger Pârvu, coordonator de program la Academia Evanghelică „Transilvania”, și pr. prof. Hermann Schoenauer, președinte „Ex fide lux” - Institutul germano-român pentru teologie, ştiință, cultură și dialog. Cuvinte de salut au rostit Monseniorul Miguel Maury Buendía, Nunţiul Apostolic în România, și Episcopul-vicar Daniel Zikeli, reprezentantul Bisericii Evanghelice C.A. din Bucureşti.

Prima sesiune de prelegeri a fost deschisă de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Laurențiu, care a susținut comunicarea intitulată „Sfinții în teologia, spiritualitatea și cultul Bisericii Răsăritene”. Înaltpreasfinția Sa a prezentat câteva considerații teologice privind posibilitatea participării omului la sfințenia lui Dumnezeu, a vorbit despre „sfânt” și „sfin­țenie” în cultul și spiritualitatea Bisericii Ortodoxe și a evidențiat rolul și importanța cultului sfinților în viața Bisericii și a credincioșilor. „Sfinții pe care Biserica Ortodoxă îi cinstește în teologia, spiritualitatea și viața ei liturgică – printr-un cult special, relativ, deosebit de cel absolut acordat lui Dumnezeu – au fost oameni asemenea nouă, cu aceleași neputințe și slăbiciuni, dar care, prin voința lor, s-au devotat slujirii și viețuirii în Hristos și cu Hristos, încât, cu ajutorul harului divin, au atins treptele posibile ale desăvârșirii și au ajuns să devină «eroii credinței», «prietenii» și «casnicii» lui Dumnezeu, mijlocitorii noștri prin rugăciunile lor și modele vrednice de urmat pe calea mântuirii”, a spus Mitropolitul Ardealului.

În prima zi au mai susținut referate cardinalul dr. Gerhard Ludwig Müller, de la Vatican-Roma („Sfinții - martori ai unității Bisericii”) și pr. prof. dr. Peter Gemeinhardt, de la Universitatea Göttingen („Sfin­ții ca modele de credință - perspec­tivă evanghelică”).

Te Deum şi sesiuni de comunicări la Mănăstirea Sâmbăta de Sus

Academia Teologică „Mitropolit Antonie Plămădeală” a Mănăstirii Brâncoveanu-Sâmbăta de Sus, din județul Brașov, a găzduit a doua zi de comunicări științifice. În deschiderea lucrărilor, Înalt­preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a săvârșit slujba de Te Deum în Paraclisul „Sfinții Martiri Brâncoveni” al așeză­mântului monahal, în prezența Preasfințitului Părinte Ilarion Făgărășeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, și a participanților la simpozion. În continuare, în aula academiei a avut loc sesiunea „Sfinți și martiri în trecut și astăzi”, deschisă de Arhiepiscopul Teodosie cu referatul „Sfinții din Dobrogea - mărturisitori ai credinței și martiri ai Antichității”. Pr. prof. dr. Hermann Pitters (Departamentul de Teologie Protestantă al Universității din ­Sibiu) a prezentat, în cadrul referatului „«Martirologiul» românesc (2007) ca expresie a ecume­nicității martirilor din România”, colaborarea repre­zen­tanților cultelor din țara noastră la elaborarea volumului „Martiri pentru Hristos, din România, în perioada regimului comunist”, apărut la Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române în 2007 și retipărit la aceeaşi editură în 2017. Berthold Pelster, reprezentant al fundaţiei papale „Kirche in Not” („Biserici în nevoie”) de la München, a vorbit despre „Martirii prigoanei creştinilor – Sfinţii de astăzi. O privire actuală”. Episcopul-vicar Daniel Zikeli a prezentat referatul intitulat „Sfinţii şi venerarea lor în teologia lui Martin Luther şi în simbolurile de credinţă luterane”. Procesul de canonizare a sfinţilor a fost prezentat comparativ: din perspectiva Bisericii Ortodoxe, cu principii teologice şi proceduri canonice (pr. conf. univ. dr. Irimie Marga – Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu), şi din perspectiva Bisericii Romano-Catolice (pr. prof. dr. Maximilian Pal – Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman). Comunicările ştiinţifice s-au încheiat sâmbătă cu actualizarea pr. prof. dr. Elmar Nass, de la Institutul de Grad Universitar „Wilhelm Löhe (Furth)”, cu titlul „Etică hagiologică – pentru o creştinătate tot mai îmbietoare – o perspectivă catolică şi ecumenică”.

Vizite de cunoaștere a bisericilor şi istoriei Transilvaniei

Colocviul a continuat duminică, 13 mai, cu vizite documentare sub titlul „Bisericile şi istoria Transilvaniei”. Primul popas a fost la biserica evanghelică din Sebeş. Participanţii au vizitat apoi Alba Iulia, oraşul Marii Uniri de la 1918, începând cu Sala Unirii. A urmat vizitarea Catedralei romano-catolice, prezentată de Arhiepiscopul György Jakubinyi. Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul ortodox al Alba Iuliei, a prezentat istoricul şi importanţa Catedralei Reîntregirii.

Colocviul teologic „Sfinţii şi cultul sfinţilor în Răsărit şi Apus” se încheie astăzi cu prezentarea Episcopiei Bisericii Evanghelice C.A. de către Episcopul Reinhard Guib.

În urma acestui eveniment academic de înaltă ţinută, participanţii au pus în lumină atât convergenţele, cât şi divergenţele existente între teologia şi spiritualitatea ortodoxă, catolică şi protestantă. Aceasta a fost prima conferinţă teologică internaţională a Institutului germano-român „Ex fide lux” pentru teologie, ştiinţă, cultură şi dialog, înfiinţat în 2016 la iniţiativa unui grup de teologi români şi germani.

Toate prelegerile susţinute la academiile de la Sibiu şi Sâmbăta de Sus au fost publicate într-un volum apărut în condiţii grafice de excepţie, în ediţie bilingvă româno-germană. Cartea se înscrie în bibliografia obligatorie a teologilor care doresc să studieze comparativ noţiunile de „sfânt” şi „sfinţenie” în creştinism, din punct de vedere biblic, dogmatic, canonic, istoric sau etic. Organizarea acestui colocviu în Transilvania, unde convieţuiesc toate cele trei Biserici tratate, a adus reprezentanţilor celor trei confesiuni veniţi din diferite ţări europene, o nouă perspectivă a înţelegerii partenerului de dialog teologic.

Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Secretariatului de Stat pentru Culte al Guvernului României, al Ministerului Bavarez de Stat pentru Familie, Muncă și Afaceri Sociale (München), al Asociației „Universitätsverein Furth e. V.” a Institutului de Grad Universitar „Wilhelm Löhe (Furth)” și al Companiei Hans Müller HMP Medizintechnik GmbH (Nürnberg).''

Îngrozitor! Mergem mai departe și vedem cum s-a desfășurat ieri, de ziua prăznuirii Sfinților din temnițele comuniste, un eveniment româno-evreiesc dedicat împlinirii a 70 de ani de la înființarea statului Israel (14 mai 1948 -ziua în care a fost aruncată în temniță elita României). O batjocură la care a luat parte bineînțeles și un minciuno-episcop din partea Patriarhiei Române.

Conform ziarului Întunericul: ''Centrul Cultural Româno-Israelian (CCRI) a organizat zilele acestea la Palatul Parlamentului manifestarea cultural-artistică intitulată „70 Israel - 100 România”, dedicată împlinirii a 70 de ani de la reînființarea statului Israel (14 mai 1948), Zilei Ierusalimului (13 mai), dar și Centenarului Marii Uniri. La invitația CCRI, din partea Patriarhiei Române a participat PS Părinte Ieronim Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal. Ierarhul a reliefat legătura spirituală dintre cele două popoare, prin seva Revelației dumnezeiești transmise de glasurile profeților.

Manifestarea cultural-artistică „70 Israel - 100 România” a fost deschisă, după intonarea celor două imne de stat, de Avraham Marian  Cioceanu, președintele Centrului Cultural Româno-Israelian și moderatorul manifestării cultural-artistice, care a explicat scopul organizării acestui eveniment. „În Primul Război Mondial, s-au înrolat în Armata Română peste 23.000 de evrei, adică 10% din populația evreiască din Regatul României. Aproape 4.000-5.000 au fost morți, răniți și au luptat pentru ceea ce noi, ca români, sărbătorim - România Mare. Foarte puțină lume din România și din Israel cunoaște acest aspect și în memoria lor, de aceea cu ocazia celor două date aniversare ne-am adunat aici”, a afirmat Avraham Marian Cioceanu.

Despre reînființarea statului Israel și despre relația strânsă dintre cele două popoare, român și evreu, dar și despre modul festiv în care comunitatea evreiască din București a trăit momentul proclamării reînființării statului Israel a vorbit printr-un mesaj video Aurel Vainer, președintele Federației Comunităților Evreie­ști din România.

La invitația CCRI, din partea Patriarhiei Române a participat PS Părinte Ieronim Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal, care a transmis cuvintele de felicitare din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Totodată, ierarhul a reliefat legătura dintre cele două popoare, și anume spirituală, prin seva Revelației dumnezeiești transmisă de glasurile profeților. „Este un motiv să ne bucurăm pentru faptul că acest popor, care a trecut prin foarte multe suferințe în decursul istoriei sale, un popor mic, care a suferit ură, discriminare, iar în secolul 20 o dramă cu totul cutremurătoare, care a fost Holocaustul, a găsit resursele să se întoarcă în pământul moșilor și strămoșilor. Este demn de subliniat acest lucru și poate fi un exemplu pentru noi, un popor care, cel puțin în primul mileniu, am avut de înfruntat multe schimbări în epoca migrațiilor, iar mai târziu căzuți pe această falie a istoriei între mari imperii am avut de suferit, fiind nevoiți să trăim în țări separate. […] Cu toate că el nu a fost deportat în alte ținuturi, el a trăit și trăiește încă drama separării. Încă sunt români care sunt separați de trupul țării; încă sunt provincii sau părți din provincii românești care sunt înglobate în alte state. […] Să sperăm că într-o zi cei care au plecat departe de țară sau urmașii lor vor reveni ca să facem, ca și poporul Israel, din pământul străbun o țară respectată și un popor binecuvântat care are în tezaurul său numeroase lucruri pe care să le spună lumii”, a spus PS Părinte Episcop Ieronim Sinaitul.

Un mesaj video de felicitare a fost transmis și de pr. Constantin Necula: „Nu e nimic mai demn pentru un popor decât să recunoască demnitatea altui popor și poate că în felul acesta ne facem părtași poporului mare, care ține de poporul lui Dumnezeu. [...] Sper ca astfel de prăznuiri în care suntem împreună să ne învețe să ne respectăm mai mult, să ne apreciem și să înțelegem că de fiecare dată Dumnezeu ne iubește împreună și niciodată separați”. De asemenea, un mesaj a fost transmis și din partea Arhiepiscopiei Romano-Catolice de București.

Manifestarea cultural-artistică „70 Israel - 100 România” a cuprins un amplu program artistic susținut de formația Klezmer Am Yisrael Chay (Poporul lui Israel trăiește) al CCRI, la care au participat și copii, Ansamblul artistic al Armatei, sub conducerea muzicală a directorului ansamblului, Stelian Ungureanu, Grupul psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale și Corul romano-catolic „Magnificat”.''

 

Citiți vă rog și:

COINCIDENTA? 14 mai 1948 – infiintarea statului Israel. 14 mai 1948 – 10.000 de arestari in Romania

 

Categorie: Ecumenism | Vizualizări: 731 | Adăugat de: Gabriel | Rating: 0.0/0
Total comentarii : 1
avatar
0 Spam
1 Mihalache Ioana • 1:27 PM, 2018-05-16
...CURAT INTUNERIC! Vai de noi!
avatar