Dacă are cineva urechi - să audă! (AP.13:9)
Acasă » 2017 » Noiembrie » 30 » Soborul preoților ortodocși, Sankt Petersburg, 12 - 14 septembrie. Mărturisirea lor de credință: ereticii ecumeniști N-AU HAR!
6:02 PM
Soborul preoților ortodocși, Sankt Petersburg, 12 - 14 septembrie. Mărturisirea lor de credință: ereticii ecumeniști N-AU HAR!

Preacinstiți părinți, dragi frați și surori!

Vă aducem la cunoștință că la Sankt Petersburg, între 12 și 14 septembrie s-a desfășurat ”Soborul preoților ortodocși” în duhul Sfinților Părinți.  Organizația noastră este formată din mai mult de 20 de preoți, ieromonahi, egumeni, care au întrerupt comuniunea cu ereziarhul Kirill Gundaev și cu cei care îl urmează. Cea mai mare parte din ei au reușit să participe pe deplin în lucrările acestei sinaxe.

Această întrunire a fost precedată de o îndelungă pregătire pentru întocmirea și discutarea documentelor, precum și a programului zilnic de întrunire. Întrunirea, cu ajutorul lui Dumnezeu a decurs bine. Au fost alcătuite și adoptate mai multe documente care ar putea avea un rol important în desfășurarea activității BORu în duhul patristic.

Înainte de toate a fost adoptat documentul ”Despre mărturisirea credinței noastre”.  În ea facem cunoscută poziția noastră în privința schimbărilor eretice ce s-au petrecut în BORu, Mitropolia Moscovei, precum și alte manifestări ale globalismului în lumea contemporană. Cei care sunt de acord cu materialul de față și sunt în același duh cu noi îi invităm la o conlucrare pentru binele Bisericii.

Cel mai important document adoptat la sinaxa noastră este proiectul numit ”Statutul BORu”, care constă în două părți: proiectul ’’Statutul de existență a BORu în timp de pace’’ și ''Statutul în cazul apostaziei și prigoanei”. Încă o dată subliniem: acesta este doar un proiect al unui posibil Statut. Ele vor fi propuse fiilor credincioși ai Bisericii pentru luarea la cunoștință, corectarea și explicitarea textului. Orice credincios care este în același cuget cu noi, poate participa la finalizarea redactării acestui document. Însuși Statutul, dacă este voia lui Dumnezeu, va fi adoptat la viitorul Sinod local al BORu. De asemenea, la acest Statut se adaugă ”Analiza juridică a Regulamentelor din trecut a BORu”, care va arăta încălcarea dogmatică a Sobornicității Bisericii din acele documente. Până la Sinodul Local, acest proiect de Regulament al BORu, poate ajuta în administrarea vieții bisericești a obștii, celor ce s-au îngrădit de erezia ecumenismului.

De asemenea, la adunarea Soborului Preoților Ortodocși, a fost adoptată o hotărâre de înființare a ” Fondul de ajutor pentru preoții aflați în nevoi”. Materialele adunate în acest fond vor merge în ajutorul preotilor, pentru tratamentele medicale, pentru cumpărarea celor necesare pentru slujire – obiecte și cărți, editare de broșuri, etc. Decizia de a acorda ajutorul va reveni Soborului Preoților Ortodocși, la cererea celor aflați în nevoi. Detaliile despre Fond și posibilitățile de a susține acest fond vor fi explicate separat.

La adunarea SPO au fost adoptate un șir de recomandări pastorale și liturgice importante, de asemenea a fost adoptată o rezoluție.

Publicarea documentelor se va desfășura în decurs de o săptămână de la data publicării acestei scrisori. Începem cu publicarea documentului ”Despre mărturisirea credinței noastre

Despre mărturisirea credinței noastre

Adunarea preoților și mirenilor ortodocși  în lumina învățăturii Sfinților Părinți

În ziua de astăzi poporul nostru, statul dar și Biserica sunt supuse în mod constant procesului de globalizare. Are loc o slăbire constantă a instituțiilor statelor, resursele naturale și toate sferele economice ajungând sub controlul organizatiilor internationale, sistemele financiare se orientează spre un sistem unic global, încetând astfel să mai fie independente. Se impun planificat tuturor oamenilor anumite ”valori” – lipsite de spiritualitate, de cultură, reducând persoana umană la un număr statistic în împărăția lui antihrist. Toate aceste procese au un caracter imoral și sunt orientate împotriva lui Dumnezeu și a omului.

Se introduc tehnologii tot mai performante în identificarea electronică a persoanelor, făcând ca omul contemporan să depindă complet de sistemul tehnotronic satanicesc. Are loc o atribuire unică fiecărui om, un număr pe viață, pe care computerele le consideră asemenea codurilor de bare. Sfântul Efrem Sirul, în ”Cuvânt la cea de-a doua venire a Domnului și sfârșitul lumii” spune: ”Vedeți, frații mei, răutatea fără măsură și viclenia fiarei, începe cu lăcomia pântecelui, pentru ca omul atunci când va ajunge să moară de foame, va fi nevoit să accepte pecetea, însemnarea punându-se nu oriunde, ci pe mâna dreaptă, și de asemenea pe frunte, pentru ca omul să nu mai aibă puterea de a-și face semnul Crucii.” Conform intențiilor arhitecților și zidarilor acestui nou ”Babilon electronic” sau  civilizații ”digitale”, fiecare om trebuie să devină un ”nod” identificabil în Rețea, în care va avea loc ”unirea fiecăruia cu fiecare”. Caracterul mistico-religios al acestei societăți nu este de neobservat. Aceasta nu este altceva decât o sectă distructivă anti-biserică, pentru că legile care vor guverna această lume nu vor fi altfel decât în mod absolut contrare cu legile Sfintei Evanghelii. După Sfântul Ignatie Briancianinov, într-o așa societate ”toate păcatelele să fie făcute de toți oamenii”.

Păcatul participării în procesul globalizării constă în faptul că se acceptă documente cu identificare personală și simbolisme satanice, prin care oamenii se unesc cu sistemul antihristic computerizat – ”fiara”. De exemplu, în pașaportul cetățenilor Rusiei, în jurul numerelor de pagină, sub formă de ornament sunt puse trei cifre de șase. Starețul Paisie Aghioritul în privința aceastui lucru zicea: ”Dacă pe vreunul din documentele personale este pus simbolul diavolului, cifra 666, și eu îmi pun semnătura pe el, însemnă că eu accept... Dacă nu ar fi trebuit semnătura, dar să zicem, mi-ar fi dat o oarecare foaie și mi-ar fi zis: iată, acesta este pașaportul tău – și atât, atunci este altă treabă. Însă când pașaportul are simbolul diavolului și eu pe el semnez, că acesta este pașaportul meu personal, atunci nu mai este un lucru mărunt... Aceasta e lepădare – e limpede”. Credința în Domnul nostru Iisus Hristos și în Sfânta Ortodoxie constă în refuzarea categorică nu numai cu cuvântul, ci și cu fapta, de a refuza participarea la construirea noii ordini mondiale: prin refuzul documentelor antihristice. Acest lucru trebuie neapărat să-l facă orice creștin, care respinge orice erezie și sistem antihristic. ”Ieşiţi din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu vă faceţi părtaşi la păcatele ei şi să nu fiţi loviţi de pedepsele sortite ei”. (Apoc. 18:4).

În momentul de față are loc introducerea insistentă a noilor documente biometrice, care conțin și amprentele digitale, irisul ochilor etc, cu scopul identificării omului ca un obiect de control. Aceste documente, precum și implanturile de biocipuri, creștinul ortodox nu trebuie să le primească.  Acceptarea lor înseamnă intrarea în împărăția lui antihrist, precum și o viață conform regulilor antihristice. Mulți creștini ortodocși din neștiință sau „din frica iudeilor”, au acceptat noile pașapoarte cu simbolistică antihristică și cu bandă magnetică. Aceasta deja este o cădere. Dar nu toți au fost mărturisitori, și nu pe toți i-a chemat Dumnezeu la aceasta.

De aceea, noi considerăm că acceptarea unor astfel de documente a fost ultimul tip de cădere, un fel de Rubicon, după care este lepădarea de Hristos și vinderea sinelui impărăției lui antihrist. În acel moment nu vă veți mai putea întoarce. Încă o dată subliniem: în niciun caz nu trebuie primit niciun document biometric și niciun fel de cip! Trebuie să rămânem în Adevar, sa ne lăsăm în totalitate în voia lui Dumnezeu, și dacă este cazul, să luăm crucea mărturisirii.

Noi, creștinii ortodocși, clerici și mireni din BORu, rămânem în lumina învățăturii Sfinților Părinți, nu primim inovațiile dogmatice și canonice eretice, introduse de minciuno-patriarhul Kirill Gundeaev și de cei ce-l urmeaza în BORu. Noi credem că erezia ecumenistă și papistașă, cu de-a sila introdusă și întărită de  sinoadele arhierești, sunt în contradicție cu dogmele și canoanele Bisericii, ducând la pierderea comuniunii cu Dumnezeu, adică  la moartea duhovnicească a adepților acestei erezii.

În aceste timpuri de apostazie, doar ținerea cu toată puterea de predaniile Sfinților, dogmelor și canoanelor, primite și întărite la Sinoadele ecumenice și locale, poate să ne păzească de moartea duhovnicească, să ne permită creșterea duhovnicească.

Participanții Sinaxei Preoților și Mirenilor Ortodocși (în continuare SPMO) subliniază faptul că nu au dorit și nici nu vor dori ca să iasă din BORu, pentru că ei fac parte deja din Biserică, Trupul mistic a lui Hristos, urmând strict legile și regulilor date de Dumnezeu. Ereticii sub conducerea minciuno-patriarhului au căzut din Trupul lui Hristos în erezie, și din acel moment (până la pocăința sinceră), se află în afara Bisericii.

Adepții ereziei ecumeniste, în esență sunt luptători împotriva lui Dumnezeu, și de aceea ei sunt lipsiți ce conlucrarea cu Sfântul Duh în slujbele bisericești. Toate ”slujbele lor de sfințire” , în esență sunt doar niște profanări și imitare a Tainelor, care sunt înfăptuite numai cu harul Sfântului Duh. De aceea toate ''tainele'' lor bisericești sunt fără de har și pur și simplu mistic dăunătoare.  Sfântul Atanasie cel Mare scria: ”Dacă cineva se preface că este de aceeași credință ca și noi, dar este în comuniune cu cei rău-credincioși, depărtați-vă de ei. Dacă promite să nu mai facă asta, socotiți-l pe el fratele vostru”. Sfântul Ciprian din Cartagina afirma: ”Păcatele le pot dezlega doar aceia care au Duhul Sfânt. Deci, poporul care ascultă poruncile lui Dumnezeu și se teme de El, trebuie să se depărteze de ierarhul eretic și să nu participe la aducerea de jertfă (euharistia) a preotului”. Sfântul Ipatie a scos numele lui Nestorie din diptice (a încetat să-l pomenească), atunci când Patriarhul Nestorie și-a afirmat învățătura eretică, zicând: ”Acesta nu mai este episcop, încetez comuniunea cu el”. Se pot aduce o mulțime de cazuri asemănătoare din Sfinții Părinți, dar pe scurt cităm Canonul 46 a Sfinților Apostoli: ” Episcopul sau prezbiterul, botezul eretic primind, sau jertfa(euharistia), poruncim să se caterisească”.

Noi considerăm că ereticul nu pierde treptat Harul, ci îndată ce în mod conștient își însușește erezia propăvăduită. Cum ar putea Duhul Sfânt, chiar și parțial să se afle într-un luptător contra lui Dumnezeu – eretic fiind? Nicicum. Deciziile Sinoadelor locale și ecumenice doar întăresc ceea ce s-a întâmplat în fața lui Dumnezeu – căderea din Trupul mistic a lui Hristos a hulitorilor Duhului Sfânt. Altfel s-ar primi că Dumnezeu se supune deciziilor sinoadelor, iar nu Sinoadele constată ceea ce s-a întâmplat inaintea Sfintei Treimi.

Aducem încă un argument logic. Ne punem întrebarea, are ereticul adevăr? Răspunsul e categoric – nu. Dar cine este Adevărul? Dumnezeu este Adevăr (In. 14:6). Înseamnă că ereticul nu este al Dumnezeului celui Adevărat. Dar cine săvârșește sfințirea Tainelor? –Dumnezeu. Înseamnă că ereticul nu-L are pe Dumnezeu, de unde să primească Har în taine? Pierzând Harul lui Dumnezeu, care sfințește tainele, ereticii sunt niște imitatori ai Sfintelor Taine. Păstrând forma, aparența materială, ei pierd substanța duhovnicească a lucrării mistice. Oamenii care au vedere duhovnicească, simt asta îndată. Din păcate majoritatea enoriașilor ai BORu continuă din inerție să intre în bisericile ereticilor, crezând că acolo primesc Sfintele Tainele. Și într-adevăr, pentru o oarecare vreme, din mila lui Dumnezeu, potrivit cuvintelor lui Iisus Hristos: ”Fie-vă după credința voastră”, enoriașii de rând, neștiind despre fărădelegile ereticești, pot să simtă beneficiul venirii la aceste slujbe. Dar acest lucru se întâmplă pentru un timp scurt. S-ar putea crede că ereticii pierd treptat Harul. Dar Harul e pierdut de hulitorii de Dumnezeu de la începutul primirii ereziei.  Binecuvântarea dumnezeiască se dă oamenilor simpli ca să se lămurească în privința fărădelegilor comise și să facă alegerea corectă. Alegere care, conform Sfinților, poate fi doar una: depărtarea de eretici, încetarea oricărei rugăciuni comune cu ei. Expresii de tipul ”poate oare Duhul Sfânt să părăsească Biserică din cauză anumitor ierarhi?” – sunt fără temei și se datorează faptului că nu se întelege, ce anume este Biserica. Sfântul Ioan Gură de Aur scria: ”Nu doar cei care vorbesc multe lucruri potrivnice credinței, ci și dacă ceva mic învață potrivnic credinței, să fie anatema”. L-au întrebat: ”Ce să facem cu cei care inventează învățături ce sunt diferite de învățăturile Apostolilor?” – ”Depărtați-vă de ei. Vă rog, evitați și fugiți de adunările lor. ” . ”Mai  bine e să nu te conducă nimeni, decât să te conducă cineva greșit”. Sfântul  Părinte vorbește fiecărui credincios că el însuși e responsabil de ceea ce alege. Sfântul Ioan Gură de Aur vorbește: ”Dacă păstorul are o credință greșită să nu-l urmați, depărtați-vă de el, chiar dacă ar fi un înger din cer” .

În afară de asta participarea la slujbele ereticilor, îi fac pe aceștia să creadă că sunt pe calea cea dreptă (dacă lumea merge la slujbe și tace, însemnă că totul e în regulă). Anume  dragostea pentru frații rătăcitori ne cere să ne separăm de ei imediat. Despre asta vorbește și canonul 45 Apostolic: ”Episcopul, sau prezbiterul, sau diaconul împreună cu ereticii rugându-se, să se afurisească; iar de au dat lor voie, ca unor clerici a lucra ceva, să se caterisească”. Cei care se împărtășesc cu ereticii sau cu preoții care îl pomenesc pe ereziarhul Gundeaev (Kirill), ca un mai mare al lor în credință, devin un trup mistic și în loc să aibă unire cu Hristos, iau contact cu lumea duhurilor căzute. Conștientizând erezia lui Kirill Gundeav, dar continuând să meargă în bisericile Patriarhiei Moscovei, unde are loc slujirile, ajung lepădați de la credința adevărată, asemeni vechilor eretici care deși refuzau în mod deschis să-l hulească pe Hristos și să aducă jertfe idolilor, dădeau totuși mărturie că sunt întru totul de acord cu păgânii.

În acest context, este binevenit a aminti de cuvintele filosofului și teologului Alexei Stepanovici Homeakov: ”autoritatea se supune adevărului, iar nu adevărul autorității”. Deciziile sinoadelor ajută credincioșii să aibă grijă și să se depărteze de erezii, dar ele în sine nu îi fac pe eretici, eretici. Domnul i-a zis lui Nicodim: ”Necredinciosul este deja judecat” – până la orice decizie a Bisericii. Și apostolul Pavel zice: ”Ereticul.. e de sine osândit” (Tit. 3:10,11). Așa că nu poate să existe ”eretici necondamnați”, așa cum  susțin ciprianiții  (n. trad: este vorba despre mitropolitul Ciprian al Oroposului, care susținea că ereticii nu trebuie judecați până la o condamnare sinodală, că ei încă mai au Taine și le poți primi de la ei). Toți ereticii sunt osândiți din momentul în care propăvăduiesc public erezia și sunt de fapt minciuno-episcopi chiar și până la o condamnare sinodală, așa cum în mod cert susține Canonul 15 a Sinodului din 861.

Noul mucenic Marcu (Novoselov), episcop de Serghievo-Possad, a explicat această învățătură, arătând diferența dintre organismul mistic al Bisericii și înfățișarea exterioară a ei. Până când ereticul nu este judecat de Sinodul arhieresc, acesta rămâne creștin doar la înfățișare, însă deja este despărțit de trupul mistic al Bisericii lui Hristos. Așadar, putem spune că Arie a fost despărțit de trupul mistic al Bisericii imediat, îndată ce și-a propăvăduit erezia în mod public, dar de organismul exterior al Bisericii a fost îndepărtat de către Sinodul Local din Alexandria din timpul Sfântului Petru și Alexandru și de către Primul Sinod Ecumenic din Niceea.

În cei 2000 de ani de existență ai Bisericii nu au fost puține cazuri când clerici și arhierei au căzut în erezie și rătăciri. Au fost cazuri în care aproape toată Biserica exterioară a căzut în capcanele diavolului, și doar Sfântul Maxim Mărturisitorul a rămas nestrămutat în credința ortodoxă. Pentru acest fapt el a fost judecat, închis, torturat și pedepsit, iar la sfârșit a fost condamnat la moarte. Totuși cu puterea Harului dumnezeiesc cuvântul lui se păstra în Biserică, iar după 17 ani aceiași episcopi au recunoscut dreptatea Sfântului Maxim, condamnat de ei înșiși. Atunci ei au respins erezia și s-au pocăit, iar pe Sfîntul Maxim l-au proslăvit ca pe un mărturisitor.

Când apare o erezie în Biserică, nu toți văd acest lucru. Unii văd înșelăciunea îndată, alții au nevoie de mai mult timp ca să înțeleagă problema. În această perioadă de început e înțelept ca să se găsească timp pentru discuții deschise, până a găsi rezolvarea care îi privește pe toți. Totuși, această perioadă de sfătuire nu poate să se lungească prea mult timp. Alftel, ”cuvintelele lor (ereticilor) vor da roade” (2Tim. 2:17) și vor duce o mulțime de oameni la moartea duhovnicească. În afară de asta, cum o erezie este condamnată de o parte a lumii ortodoxe, este necesar ca și celelalte părți  să susțină frații și surorile lor, căci în acest fel se mărturisește Unitatea Bisericii și întărirea ei în fața vrăjmașilor Adevărului.

În momentul de față tot episcopatul Patriarhiei Moscovei, sub conducerea miniuno-patriarhului Kirill, au căzut în erezia ecumenismului și a papismului. Acest lucru s-a înfăptuit treptat, începând cu declarația apostatică a mitropolitului Serghie Starogorodskii și cooperarea lui strânsă cu puterea ateistă, procesul apostaziei în Patriarhatul Moscovei a luat avânt tot mai mult. Acea colaborare a dus în mod inevitabil la minciuni, trădare și ipocrizie a celor implicați. Duhul Adevărului nu poate sta în același vas necurat, unde este duhul minciunii și trădării: „Nu poți să slujești și lui Dumnezeu și lui mamona” (Mt. 6:24); sufletul omului nu poate să fie în același timp vas pentru Duhul Sfânt și pentru duhurile diavolilor. Depinde de fiecare om de care parte vrea să fie.

Dogmele bisericești atunci încă nu fusese încălcate, și datorită mărturisitorilor și mucenicilor pentru credință, care de asemenea erau în ierarhia Patriarhatului Moscovei, datorită oamenilor simpli ortodocși, rămânând credincioși învățăturilor Sfinților Părinți și Adevărului, Biserica, ca Trupul mistic a lui Hristos încă corespundea cu organizarea administrativă a PM a BORu. De aceea și harul și tainele erau sfințite de către arhipăstorii și păstorii credincioși Adevărului. În ceea ce privește apostații și colaboratorii interni ai KGB, în acești oameni Duhul Sfânt nu sălășluia, iar Tainele nu erau înfăptuite de aceștia

Bolșevicii voiau să distrugă definitiv Biserica Ortodoxă, sub orice formă, dar Dumnezeu, pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu și ale tuturor Sfinților s-a milostivit de poporul rus. Războiul început în 1941 a întrerupt procesul început de bolșevici. Stalin, temându-se de poziția poporului și văzând că nemții deschideau bisericile pe teritoriile pe care le ocupau, în 1943 a permis restaurarea patriarhatului și redeschiderea bisericilor. Dar acest fapt trebuia fi pus sub controlul strict al statului ateu, care încerca să facă din BORu un instrument politic în treburile internaționale. Cu timpul, preoții trecând prin lagăre și prigoniri, mureau unul după altul, iar în locul lor veneau ierarhi și episcopi de o nouă generație. Oameni, care erau formați voit sau nu, după influența puterii sovietice. La seminariile și academiile BORu se alegeau profesori de un anumit format, mulți au intrat în biserică pe baza adeverinței de comsomolist. Așa a fost și cu mitropolitul de Leningrad – Nicodim Rotov, agent al seviciilor interne, în ascuns fiind cardinal și un om pervers. Trebui spus că în misiunea sa de a prăbuși BORu din interior, el sa acționat de minune. A organizat o școală spirituală ecumenistă în Leningrad, care îi servea deopotrivă și ca harem, și ca un loc de formare a cadrelor. Până la moartea sa rușinoasă el a reușit să aducă la picioarele papei în jur de 20 de episcopi, inclusiv și actualul fals-patriarh. Puterile sănătoase ale BORu într-o oarecare măsură au încercat să limiteze puterea distrugătoare a lui Rotov asupra BORu, dar puțin au reușit. La acest fapt a contribuit și starea duhovnicească precară a creștinilor, neimplicarea lor în viața Bisericii, starea de ateism general, precum și supravegherea atentă a KGB.

Starea actuală

Kirill Gundaev, ajungând la altarul patriarhal, a hirotonit o mulțime de episcopi „de ai săi”, care au trădat Ortodoxia, slugărnicind mamonei, pântecelui și ecumenismului. Toți aceștia lucrează strâns cu poliția secretă și au devenit, în esență, parte a aparatului ideologic a actualului stat. S-a ajuns până acolo, încât la hirotonirea episcopului Kazahstanului, Ghenadie G., Kirill i-a spus direct că : ”tu trebuie să slujești președintelui N.  și intereselor lui”.  La rândul lor, minciuno episcopii au folosit din plin organele punitive ale aparatului de stat pentru urmărirea adversarilor și dobândirea de  foloase materiale prin orice mijloace.

În ziua de astăzi, Kirill Gundaev, sub conducerea strucurilor masonice globale, se ocupă cu distrugerea completă a credinței ortodoxe și clădirea religiei noii ordini mondiale, religia lui antihrist – New Age. Complicii lui sunt episcopii, cei hirotoniți de ei și preoții care și-au însușit ideologia managerilor bisericești.  Pentru asta ei au înființat și un curs de ecumenism, recunoașterea papistașilor ca biserică-soră,  susținerea că și creștinii, și musulmanii, și iudeii cred în același Dumnezeu.

Pentru anul 2017 este planificată unirea catolicilor cu protestanții, iar mai târziu și cu ortodocșii. Următoarea etapă- pregătirea turmei pentru unirea cu lumea musulmană și iudaică. Astfel, Kirill nu este doar un patriarh căzut în erezie, ci și un adevărat dușman al Bisericii, care lucrează la crearea religiei lui antihrist, ducând turma sa spre moarte duhovnicească. Desigur, niciun fel de comuniune duhovnicească nu putem să avem cu astfel de oameni.  Așa cum este imposibil ca ereticii să aibă taine, în esență ei slujesc satanei. Nu doar să ”nu fiţi părtaşi la faptele cele fără roadă ale întunericului, - spune apostolul Pavel, - ci mai degrabă, osândiţi-le pe faţă. Căci cele ce se fac întru ascuns de ei, ruşine este a le şi grăi” (Ef. 5:11).

Așadar, noi credem că cei care ies din erezia ecumenistă, trebuie să fie primiți în comuniunea liturgică după un timp de pocăință și renunțarea de a mai rătăci în erezia ecumenismului.

Noi suntem solidari cu Rezoluția sinaxei românești împotriva ecumenismului și a pseudo-sinodului din Creta și o sustinem  pe deplin  în următoarele lucruri:

[N. trad: sunt enumerate 9 puncte ale Sinaxei de la Botoșani, in afară de punctul 9 și 11, iar la punctul 10 lipsește afirmația ”de a intra sub ascultarea altor episcopi decât cei ai locului”]

Recomandările adunării ”Soborul preoților ortodocși”

(În privința adunării ”tuturor nepomenitorilor” din 5 octombrie, or. Krasnodar)

În  ultima vreme, pe mai multe rețele de socializare, dar și personal, multor preoți ortodocși nepomenitori li se propune participarea la întâlniri organizate de oameni care se numesc pe sine ”monahi aghioriți și alti credincioși adevărați ai Bisericii din Rusia, Belarusia, Serbia, Moldova, …”

Haideți să vedem cât de sigure sunt aceste informații. Anunțul e făcut de ieromonahul Dimitrie Hristov pe ”Vestitorul Credincioșilor” https://vk.com/vestnik_vernih. ”Vestitorul Credincioșilor” este o resursă de informare online, un redactor fiind protoiereul Vselovod Ciaplin (http://вестник-верных.рф/org.html). Unul care slujește și pomenește [eretici. n.trad].  Legătura cu Patriarhia Moscovei și respectiv cu serviciile secrete, este evidentă. Iar însuși Dimitrie Hristov (Prohin) este susținător al ereziei ciprianite, care zice că ereticii pot avea taine. Acestei viziuni i se alătură părintele Onufrie Stebelev, și părintele Sava Lavriotul. 

Interesant este că episcopul Longhin Jar, a cărei prezență a fost anunțată la adunare, nu demult a primit rangul de arhiepiscop de la minciuno-mitropolitul Onufrie. Acesta a primit această demnitate bucuros, ceea ce mărturisește faptul că este de același cuget cu mitropolitul… Potrivit canoanelor bisercești – cel care pomenește pe eretic, ca un mai mare al său, este și el eretic, iar comuniunea credincioșilor cu aceștia nu este posibilă. Când părintelui Dimitrie H. i-a fost adresată întrebarea  despre scopul acelei adunări,  el a răspuns că principalul scop a fost  ca să fie scrisă o scrisoare patriarhului Kirill și altor episcopi ca aceștia să se pocăiască și să revină la adevăr. Patriarhului deja îi fusese scrisă o scrisoare, iar răspunsul – a fost tăcerea, iar prigonirile asupra credincioșilor s-au întețit. Chiar dacă acești oameni s-ar pocăi, potrivit canoanelor Bisericii, ei  nu mai pot fi episcopi. Pentru că ei deja L-au trădat pe Hristos și  Biserica Sa. De aceea orice scrisoare către ei, astăzi este fără sens.

Se pune întrebarea atunci, de ce atâta cheltuială de resurse pentru această întrunire? Nu cumva este dorința puterilor supuse lui Kirill și serviciilor corespunzătoare ca să compromită mișcarea nepomenitorilor, să-i supună voinței și scopurilor lor? Să fie numărați si luați sub control acești disidenți?

În orice caz, la această întrunire se plănuiește rugăciunea cu ereticii: ecumeniștii (Ciaplin, Longhin), ciprianiții, nou-stiliștii , etc ceea ce este condamnabil și periculos.

Adunarea ”Soborul preoților ortodocși” recomandă credincioșilor Bisericii Ortodoxe să se abțină de la participarea la astfel de întâlniri. 

 

REZOLUȚIA SINAXEI 

Soborul preoților ortodocși din BORu. în lumina învățăturii Sfinților Părinți

(Sankt Petersburg 12-14 septembrie 2017)

Noi, preoți ortodocși, păstrând credința în Ortodoxia Sfinților Părinți și întrerupând comuniunea canonică cu ereticii, care au ocupat conducerea Patriarhatului Moscovei a BORu, afirmăm următoarele:

În timpul de față conducerea bisericească este ocupată complet de ereticii ecumeniști și papistași, care distrug atât moral, cât și spiritual turma sa, conducând-o pe o cale străină de Ortodoxie, spre minciună și moarte. Nu există niciun episcop adevărat în Patriarhia Moscovei, care să stea în apărarea credinței ortodoxe. Aceasta a rezultat din lucrarea distrugătoare a serviciilor speciale ateiste, îndreptate către distrugerea Bisericii ca Mireasă a lui Hristos.

Procesul istoric de decădere a BORu, început de forțele întunericului încă înainte de revoluție, a luat avânt în anul 1927 după declarația mitropolitului Serghie Starogorodski, făcând pact cu puterea satanică și îndreptat fiind spre distrugerea treptată a Bisericii. Din acele timpuri s-a lucrat neîncetat spre distrugerea Bisericii, inițial din afară , iar mai târziu și din interior.

În 2013 a fost adoptat un ordin, desființând principiul Sobornicității Bisericii noastre. Apogeul lepădării s-a produs în februarie 2016, prin acceptarea de către soborul arhieresc al Patrhiarhiei Moscovei, a documentelor eretice și a întâlnirii lui Kirill Gundeaev cu papa al Romei. Astăzi fii credincioși ai Bisericii Ortodoxe, în plan duhovnicesc , se află în stare de război.  Întrerupând comuniunea cu organizația eretică a Patriarhiei Moscovei, ne aflăm în fața unor probleme de esență. Înainte de toate, cum să ne trăim mai departe viața duhovnicească? În decurs de un an s-a format și cristalizat un grup de preoți împreună-cugetători care, după scrierile Sfinșilor Părinți și a Canoanelor, să răspundă la principalele probleme apărute. În timpul desfășurării sinaxei, participanților le-a fost prezentată ”Mărturisirea credinței preoților și mirenilor ortodocși, în lumina Sfinților Părinți”, care după discutarea și corectarea finală a fost adoptată la această sinaxă. Prezentăm această lucrare tuturor creștinilor ortodocși pentru a o cerceta și a le fi de folos. Dacă cineva o acceptă și e de acord cu ea, îl chemăm să se alăturie ”micii turme a lui Hristos”.

În urma lucrărilor intense și a discuțiilor a fost adoptat un proiect de regulament al BORu, bazat pe urmărirea sobornicității Bisericii și a altor situații bisericești și de asemenea și regulile viețuirii bisericești în caz de prigoană. Desigur, aceasta nu este varianta finală, ci doar un proiect, care poate fi schimbat, cu ajutorul Domnului, într-un viitor Sinod Local. Dar atâta timp cât un Sinod al credincioșilor nu a avut loc, acest document poate fi folosit în reglementarea vieții bisericești a creștinilor.

Așa cum a fost arătat mai sus, în PM a BORu nu s-a aflat niciun episcop adevărat al Bisericii. A apărut întrebarea: cum să se descurce creștinii ortodocși în această situație? Noi am decis, ca în timpul cât lipsește un episcop credincios, funcția lui să o ia consfătuirea ”Soborului preoților ortodocși”, care în cazul de față va fi ca o consfătuire sobornicească a Bisericii noastre. Deciziile luate la astfel de consfătuiri sobornicești, vor fi obligatorii pentru toți membrii comunității noastre.

Printre cei care au ieșit din comuniunea cu ereticii sunt mulți preoți cu mulți copii, de asemenea și ierei fără mijloace financiare, loc unde să slujească, haine preoțești, vase bisericești. Pentru ajutorul acestor oameni s-a luat hotărârea să se înființeze ”Fondul de ajutor pentru preoții rămași în credința ortodoxă” Chemăm pe toți credincioșii și iubitorii de Dumnezeu fii ai Bisericii, să susțină această cauză și cu jerfa lor să susțină cauza restaurării Bisericii noastre. (Donațiile dumneavoatră  le puteți trimite în contul 5336 6900 7999 7765 Grinchevici L.V.) Soborul preoților ortodocși atrage atenția asupra pericolului  ereziei țarebojilor, asupra cultului flăcăului Veaceslav Krașnennikov, a cultului antiortodox a măicuței Antoniei despre botezul de după moarte a copiilor avortați, apocrifilor scrisorilor măicuței Pelaghia, a ereziei minciuno-episcopului Agheev.

Soborul preoților ortodocși atenționează fii credincioși ai Bisericii despre numărul mare de provocatori și agenți, sub masca de mărturisitori care încearcă să se infiltreze în mișcarea ”nepomenitorilor” ca să o distrugă din interior. ”După fapte îi veți cunoaște” (Mt. 7:20)  și ’’copacul se cunoaște după roadele sale” (Lc. 6:43), scrise în Sfânta Evanghelie.  Acești oameni se recunosc după dezbinarea care o aduc în mișcare, după neclaritarea teologică, și pe susținerea lor că în Patriarhia Moscovei a mai rămas Har. Scopul lor este să încurce credincioșii, să propage erezia și să aducă înapoi pe credincioși în organizația lor.

Semnătura preoților participanți la această sinaxă:

egumen Teofan Goncearov

egumen Roman Zagrebnev

ieromonah Gherman Fadeev

ieromonah Hristofor Pletnev

protoiereu Nicolai Iurcenco

protoiereu Artemie Scripkin

preot Alexei Moroz

preot Serghei Polișciuc

preot Vladimir Repiev

preot Vladimir Haipov

preot Alexei Vinogradov

preot Antonie Vasiliev

preot Mihail Entiuhin

preot Alexandru Boricev

| Soborjane.ru

 

Citiți vă rog și:

Cel ce se leapădă de Hristos nu mai poate lucra cu Harul, chiar apostol fiind el şi aceasta înainte de orice condamnare a vreunui sobor.

Arhid. Prof. Dr. Ioan N. Floca: Cei căzuți în erezie au căzut și din har de la data căderii în erezie nu de la data pronunțării pedepsei

Părintele Ioan Miron despre noua otravă aruncată înaintea celor ce s-au îngrădit de erezie și anume: ''părtașul la erezie nu este eretic''

Categorie: Sinaxa Sankt Petersburg | Vizualizări: 2995 | Adăugat de: Gabriel | Rating: 4.0/5
Total comentarii : 1
avatar
0 Spam
1 Radu Dacia • 6:09 PM, 2018-01-01
Asta e o erezie sa spui ca nu au Har! Au Har nefiind caterisiti dar fiind eretici(ecumenisti), Tainele lor nu mantuiesc si lumineaza ci osandesc si intuneca. https://www.youtube.com/watch?v=pTddaUmss8w
avatar