Dacă are cineva urechi - să audă! (AP.13:9)
Acasă » Sarbatori

 

      Sinodul ecumenic de la Niceea din anul 325 este cunoscut astăzi mai ales ca sinodul în care a fost combătută erezia lui Arie. Scrisoarea compusă de către împăratul Constantin cel Mare la încheiarea sinodului arată însă că punctul major de pe ordinea de zi a sinodului a fost obţinerea consensului asupra regulii de stabilire a Sfintelor Paşti, pentru ca această sărbătoare să se prăznuiască în aceeaşi zi în întreg imperiul roman. Deşi este mai lungă, redăm în totalitate această scrisoare importantă, care ne-a fost transmisă în lucrarea Viaţa lui Constantin cel Mare scrisă de către Eusebiu de Cezareea (apărută în româneşte în seria Părinţi şi Scriitori Bisericeşti nr. 1 ... Detalii... »

Category: Sarbatori | Vizualizări: 1164 | Added by: Gabriel | Date: 2019-06-09 | Comments (0)

 

Înălțatu-Te-ai întru slavă, Hristoase, Dumnezeul nostru, bucurie făcând Ucenicilor, cu făgăduința Sfântului Duh, încredințându-se ei, prin binecuvântare, că Tu ești Fiul lui Dumnezeu, Izbăvitorul lumii.

EVANGHELIA DE LA LUCA
(XXIV, 36-53)

În vremea aceea, Însuşi Iisus stătu în mijlocul lor şi zise lor: ’’Pace vouă!’’ Iar ei în ... Detalii... »

Category: Sarbatori | Vizualizări: 686 | Added by: Gabriel | Date: 2019-06-06 | Comments (0)

 

EVANGHELIA ÎNTÂIA A ÎNVIERII

DE LA MATEI

... Detalii... »

Category: Sarbatori | Vizualizări: 788 | Added by: Gabriel | Date: 2019-04-27 | Comments (0)

Înălțatu-Te-ai întru slavă, Hristoase, Dumnezeul nostru, bucurie făcând Ucenicilor, cu făgăduința Sfântului Duh, încredințându-se ei, prin binecuvântare, că Tu ești Fiul lui Dumnezeu, Izbăvitorul lumii.

Cuvânt la Înălţarea Domnului

„Deci, Domnul Iisus, după ce a grăit cu ei, S-a înălţat la cer şi a şezut de-a dreapta lui Dumnezeu” (Marcu 16, 19) ... Detalii... »

Category: Sarbatori | Vizualizări: 1008 | Added by: Gabriel | Date: 2017-05-25 | Comments (0)

Izvorul Tămăduirii (gr.: Ζωοδόχος Πηγή; ru: Живоносный Источник) sau Vinerea Izvorului Tămăduirii este un praznic al Maicii Domnului așezat de Biserica Ortodoxă în Vinerea din Săptămâna luminată, amintind de una din minunile Maicii Domnului. Sărbătoarea datează din a doua jumătate a primului mileniu creștin și este dependentă de data Paștilor. O prăznuire distinctă a icoanei Maicii Domnului-Izvorul Tămăduirii se face pe 4 aprilie.

Category: Sarbatori | Vizualizări: 1081 | Added by: Gabriel | Date: 2017-04-21 | Comments (5)

http://www.glasulstramosesc.ro/art/foto/40-mucenici-sevastia.jpg

      Pe vremea împărăţiei necredinciosului împărat Liciniu (308-324), fiind mare prigoană împotriva creştinilor şi pe toţi credincioşii silindu-i spre jertfirea idolilor, era în Sevastia, cetatea Armeniei, un voievod cu oaste, anume Agricolae, pierzător, sălbatic şi isteţ spre slujba idolească. Într-acel timp li se poruncea creştinilor, care se aflau în cetele ostăşeşti, să aducă jertfă diavolilor. Şi erau în ceata lui Agricolae, în părţile Capadociei, nişte ostaşi, patruzeci la număr, care, de asemenea, slujeau într-o dregătorie ostăşească şi aveau dreapta credinţă în Hristos Dumnezeu, fiind bărbaţi tari şi nebiruiţi în războai ... Detalii... »

Category: Sarbatori | Vizualizări: 1485 | Added by: Gabriel | Date: 2017-03-09 | Comments (2)

http://www.glasulstramosesc.ro/Pics/Botezul_Domnului.jpg

„Voi, cei botezaţi, vă ţineţi oare în felul cuvenit celor botezati? Slujiţi, oare, Acelui Dumnezeu Căruia aţi făgăduit la botez că îi veţi sluji?"

"Ar trebui acum doar să cântăm slava lui Dumnezeu, Care S-a arătat la Iordan în chip treimic, slavă a cărei mare cuviinţă răpeşte până şi minţile îngereşti, iar limbile îngereşti le mişca spre cântări duhovniceşti. Dar suntem oare buni să ne apucăm de această lucrare sfântă şi preacerească? Ne-am pregătit, oare, ne-am agonisit merinde de vederi cu mintea întru cugetare la cele dumnez ... Detalii... »

Category: Sarbatori | Vizualizări: 1063 | Added by: Gabriel | Date: 2017-01-06 | Comments (0)

http://www.glasulstramosesc.ro/art/adpic/Sfantul_Andrei_Sfinti_Romani.jpg

Îndem la urmarea Apostolilor, a Părintelui Cleopa

Fiul al Galileei şi frate al lui Petru, dintre pescari în soborul Apostolilor întâi ai fost chemat, Andrei cel minunat. Iar de la mormântul tău din Patras chemi popoarele la Dumnezeu şi acum ne-ai umplut de bucurie căci în România iarăşi ai venit, unde pe Hristos Domnul l-ai propovăduit.

Condacul Sfântului Ap. Andrei
Category: Sarbatori | Vizualizări: 1006 | Added by: Gabriel | Date: 2016-11-30 | Comments (0)

http://www.glasulstramosesc.ro/art/adpic/intrarea_in_biserica_a_maicii_domnului.jpg

În luna noiembrie, în ziua a douăzeci şi una, Intrarea în Templu a Preasfintei Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarei şi pururea Fecioarei Maria.

   Intrarea în Templul legii a Doamnei de Dumnezeu Născătoarei a pricinuit ortodocşilor creştini praznic minunat şi a toată lumea. Fiindcă s-a făcut aceasta într-un chip minunat şi este înainte-mergătoare a marii şi minunatei taine a întrupării Cuvântului lui Dumnezeu, care avea a se face în lume prin mijlocirea Născătoarei de Dumnezeu. Deci praznicul ... Detalii... »

Category: Sarbatori | Vizualizări: 977 | Added by: Gabriel | Date: 2016-11-21 | Comments (0)

După aceasta S-a coborât în Capernaum, El şi mama Sa şi fraţii şi ucenicii Săi, şi acolo n-a rămas decât puţine zile. Şi erau aproape Paştile iudeilor, şi Iisus S-a urcat la Ierusalim. Şi a găsit şezând în templu pe cei ce vindeau boi şi oi şi porumbei şi pe schimbătorii de bani. Şi, făcându-Şi un bici din ştreanguri, i-a scos pe toţi afară din templu, şi oile şi boii, şi schimbătorilor le-a vărsat banii şi le-a răsturnat mesele. Şi celor ce vindeau porumbei le-a zis: Luaţi acestea de aici. Nu faceţi casa Tatălui Meu casă de negustorie. Şi şi-au adus aminte ... Detalii... »

Category: Sarbatori | Vizualizări: 890 | Added by: Gabriel | Date: 2016-05-06 | Comments (0)