Dacă are cineva urechi - să audă! (AP.13:9)
Acasă » 2017 » August » 21 » „PECETLUIREA” SFÂNTULUI SINOD DE LA ANUL 1583 - un îndreptar de mărturisire ortodoxă.
6:09 PM
„PECETLUIREA” SFÂNTULUI SINOD DE LA ANUL 1583 - un îndreptar de mărturisire ortodoxă.

Apel către preoții ORTODOCȘI români! (când spun ortodocși mă refer la cei ce NU POMENESC ERETICI la Sfânta Liturghie și nu au păreri de sine cu privire la situația actuală a Bisericii): Vă rugăm luați în discuție în următoarele sinaxe și problema calendarului. Pentru a veni în sprijinul sfințiilor voastre, publicăm ANATEMA sub care ne aflăm cu toții odată cu schimbarea calendarului cel adevărat.

La anul 1583, Papa Grigorie XIII al Romei a schimbat calendarul iulian, făcând mai apoi numeroase presiuni asupra Patriarhului Constantinopolului din acea vreme - Ieremia al II-lea (1572- 1579, 1580-1584, 1587-1595), pentru a-l convinge să urmeze înnoirea calendaristică apuseană. Însă pentru a le arăta latinilor că fundamentele despărţirii nu ţin numai de măsurarea timpului şi pentru a pune capăt presiunilor politice, Patriarhul Ieremia al II-lea a convocat în acelaşi an Soborul Bisericii în cetatea Constantinopolului, la care au mai luat parte Patriarhul Silvestru al Alexandriei, Patriarhul Sofronie al Ierusalimului şi mulţi alţii. Această hotărâre sinodală numită „Pecetluire”, trimisă către toate bisericile ortodoxe locale, arată principalele erezii papale şi le declară ca fiind în afara Bisericii Ortodoxe prin anatemizarea celor care le cred şi le practică.
Iată întregul text al „Pecetluirii”[1]:

„Către toţi creştinii adevăraţi, mădulare ale Sfintei, Soborniceşti şi Apostoleşti Biserici de Răsărit a lui Hristos din Constantinopol şi din tot locul, har, pace şi milă vouă de la Atotputernicul Dumnezeu.
Nici un pic de tulburare nu a făcut în corabia din vechime furtuna care s-a ridicat din adâncuri. Şi dacă Domnul Dumnezeu, amintit de Noe, nu ar fi binevoit a potoli apele, nu ar fi fost nici o şansă de salvare a ei. În acelaşi chip şi împotriva Corabiei Bisericii Ortodoxe ereticii au ridicat un război neîndurător, noi socotind a fi voia lui Dumnezeu de a lăsa urmaşilor prezentul tom împotriva lor, aşa încât hotărârile cele scrise aici să fie fără doar şi poate în apărarea Ortodoxiei noastre. Dar pentru ca documentul să nu fie prea împovărător (greoi) pentru oamenii simpli, am hotărât a-l pune în opt capete lesnicioase, după cum se va arăta.
Din Vechea Romă au venit anumiţi oameni care au învăţat acolo să gândească latineşte. Dar cel mai rău lucru e că înainte au fost bizantini, născuţi şi crescuţi prin părţile noastre; dar nu numai că şi-au schimbat credinţa, dar au şi ridicat război Ortodoxiei şi adevăratelor învăţături ale Bisericii de Răsărit şi s-au răzvrătit împotriva lui Hristos Însuşi, împotriva dumnezeieştilor Apostoli şi Sfintelor Soboare ale Sfinţilor Părinţi care ni le-au lăsat. Drept pentru care i-am tăiat ca nişte mădulare putrede şi


HOTĂRÂM


I. De nu ar mărturisi careva cu inima şi cu gura ca mădular al Bisericii de Răsărit botezat ortodox că Sfântul Duh purcede numai de la Tatăl fiinţial şi ipostatic, aşa cum Hristos spune în Evanghelie, ci Duhul purcede de la Tatăl şi de la Fiul în acelaşi timp, unul ca acesta să fie lepădat afară de Biserică şi să fie anatema.

II. De nu ar mărturisi careva că în taina Sfintei Liturghii, laicii trebuie să se împărtăşească odată cu cele două sfinte părţi, a Preasfântului Trup şi a Preasfântului Sânge, ci să spună că este de ajuns a primi numai trupul pentru că sângele este inclus, chiar dacă Hristos le-a sfinţit separat şi le-a dăruit fiecăruia din Apostoli, unul ca acesta să fie anatema.


III. De ar spune vreunul că Domnul nostru Iisus Hristos la Cina cea de Taină a folosit azime ca şi evreii şi nu pâine dospită, unul ca acesta să fie departe de noi şi sub anatemă ca unul ce gândeşte ca un evreu şi vrea să introducă doctrina lui Apolinarie şi a armenilor în Biserica lui Hristos, cu a Cărui încuviinţare îl dăm de două ori anatemei.


IV. De ar spune careva că atunci când Hristos Dumnezeu va veni să judece lumea, El nu va veni să judece sufletele împreună cu trupurile, ci numai să hotărască asupra trupurilor, să fie anatema.


V. Orişicine ar spune că atunci când mor, sufletele creştinilor care s-au pocăit în această viaţă dar nu şi-au câştigat mântuirea merg în Purgatoriu – care este un basm grecesc – unde focul şi chinurile îi purifică, şi mai cred că iadul nu este veşnic – aşa cum credea blestematul Origen – şi dau din această pricină slobozire păcatelor, pe unii ca aceştia îi dăm anatemei.


VI. De ar spune careva că Papa e capul Bisericii şi nu Hristos Dumnezeu, şi că Papa are autoritatea de a trimite în Rai prin scrisorile sale, şi că poate ierta păcatele prin plata indulgenţelor, unul ca acesta să fie anatema.


VII. Orişicine nu ar urma hotărârile Bisericii hotărnicite în cele Şapte Soboare Ecumenice şi Sfintele Paşti socotite pentru a le urma, ci vrea să urmeze noua invenţie a pascaliei şi a noului calendar al astronomilor atei papişti, şi vor să răstălmăcească şi să distrugă învăţătura şi Predania Bisericii care noi le-am moştenit de la Sfinţii Părinţi, anatema unora ca aceştia şi să fie îndepărtaţi de Biserică şi de împărtăşirea credinţei.


VIII. Rugăm pe toţi binecredincioşii ortodocşi: rămâneţi în credinţa strămoşească ce-aţi învăţat-o până acum, în care v-aţi născut şi crescut, şi când vremurile o vor cere, vărsaţi-vă sângele pentru a păstra credinţa moştenită de Sfinţii Părinţi.


Luaţi aminte la cele scrise mai înainte şi credeţi că Hristos vă va ajuta să le împliniţi. Fie ca umila noastră binecuvântare să fie cu voi cu toţi. Amin.


+ Ieremia al Constantinopolului
+ Silvestru al Alexandriei
+ Sofronie al Ierusalimului

 

(cu tot soborul episcopilor prezenţi la acest Sfânt Sinod)


Anul 1583 de la Naşterea Domnului, indictionul XII, 20 noiembrie

 

1. Pentru traducerea exactă s-au folosit manuscrisele greceşti din Codexul 772 din biblioteca M-rii Sfântul Pantelimon şi mss. Codex 285 al Chiliei „Imnul Acatist” - Schitul Kapsocalivia din Sfântul Munte Athos.

| fragment din cartea monahului Visarion Moldoveanu - Ereziile Apusului 1 pag.75-78

 

P.S. Ii rog pe toți stiliștii de la Slătioara să se abțină de la a face propagandă schismatică, întrucât vor fi blocați, cunoscute fiind abaterile lor și lipsa succesiunii Apostolice.

 

Citiți vă rog și:

Calendarul iulian, calendarul Domnului Iisus Hristos. Fundamentul scripturistic al duratei anului. Simbolistica anului de 365,25 de zile.

Problema stilistă, o problemă de mare discernământ

 

 

Categorie: Calendarul Iulian | Vizualizări: 1184 | Adăugat de: Gabriel | Rating: 5.0/1
Total comentarii : 0
avatar