Dacă are cineva urechi - să audă! (AP.13:9)
Acasă » Îngrădirea de erezie

Valsamon: „Dacă cineva în mod îndreptățit, din pricina ereziei, se îndepărtează de comuniunea cu episcopul lui, de ce să fie pedepsit? Sfinții Părinți au hotărât să se impună aceste epitimii (pedepse) atunci când pe motivul unei probleme de ilegalitate cineva îl acuză de unul singur pe episcop și se desparte de el și astfel sparge unitatea Bisericii. Însă dacă nu datorită vreunei nedreptăți, ci din pricina ereziei cineva se va despărți de episcopul său ori de mitropolit sau de patriarh, pentru că acela învață fără rușine în Biserică învățături străine de dogmele adevărate, acesta chiar și înainte de condamnarea finală și cu atât mai mult după condamnare, dacă înalță un zid despărțitor între el și e ... Detalii... »

Category: Îngrădirea de erezie | Vizualizări: 1799 | Added by: Gabriel | Date: 2017-09-21 | Comments (0)

http://www.glasulstramosesc.ro/art/foto/enemies-of-orthodoxy.jpg

Dacă cineva se leapădă de întreaga Predanie Bisericească, scrisă sau nescrisă, să fie anatema”. - Sinodul al VII lea Ecumenic

Trăim o vreme în care cuvântul „anatema” a fost aproape exclus din limbajul teologic, o vreme în care dintr-o deschidere ecumenică îndoielnică acest cuvânt nu mai este pomenit. Dar oricine citeşte Hotărârile dogmatice şi canoanele Sfintelor Sinoade sau scrierilor Sfinţilor Părinţi găseşte că ... Detalii... »

Category: Îngrădirea de erezie | Vizualizări: 1229 | Added by: Gabriel | Date: 2017-04-05 | Comments (0)

http://www.glasulstramosesc.ro/art/adpic/Biserica_Ortodoxa_intre_eretici_si_pagani.jpg

A trece sub tăcere cuvântul Adevărului este totuna cu a te lepăda de Hristos1, fiindcă Duhul Sfânt grăiește prin gura proorocului: nu sunt graiuri nici cuvinte, ale căror glasuri să nu se audă(Ps. 18: 3)

                   După învăţătura Bisericii Ortodoxe, încă din vremea Sfinţilor Apostoli, erezia a fost socotită ca având urmări dezastruoas ... Detalii... »

Category: Îngrădirea de erezie | Vizualizări: 2938 | Added by: Gabriel | Date: 2016-11-30 | Comments (0)