Dacă are cineva urechi - să audă! (AP.13:9)
Acasă » 2019 » Iunie » 6 » ÎNĂLŢAREA DOMNULUI ŞI MÂNTUITORULUI NOSTRU IISUS HRISTOS
11:46 AM
ÎNĂLŢAREA DOMNULUI ŞI MÂNTUITORULUI NOSTRU IISUS HRISTOS

 

Înălțatu-Te-ai întru slavă, Hristoase, Dumnezeul nostru, bucurie făcând Ucenicilor, cu făgăduința Sfântului Duh, încredințându-se ei, prin binecuvântare, că Tu ești Fiul lui Dumnezeu, Izbăvitorul lumii.

EVANGHELIA DE LA LUCA
(XXIV, 36-53)

În vremea aceea, Însuşi Iisus stătu în mijlocul lor şi zise lor: ’’Pace vouă!’’ Iar ei înspăimântându-se şi înfricoşaţi fiind, li se părea că văd un duh. Şi zise lor: ’’Ce sunteţi tulburaţi şi pentru ce intră cugete în inimile voastre? Vedeţi mâinile Mele şi picioarele Mele, că Însumi Eu sunt, pipăiţi-Mă şi vedeţi, că duhul carne şi oase n-are, precum Mă vedeţi pe Mine având’’. Şi aceasta zicând, arătă lor mâinile şi picioarele. Şi încă necrezând ei, de bucurie, şi mirându-se, zise lor: ’’Aveţi ceva de mâncare aici? Iar ei dădură Lui o bucată de peşte fript şi dintr-un fagure de miere. Şi, luând, înaintea lor mâncă. Şi zise lor: ’’Acestea sunt cuvintele pe care le-am grăit către voi încă fiind împreună cu voi, căci se cade a se împlini toate carele-s scrise în Legea lui Moise, şi în proroci, şi în psalmi pentru Mine’’. Atunci deschise lor mintea ca să înţeleagă Scripturile. Şi zise lor că aşa-i scris şi aşa se cădea să păţească Hristos, şi să învie din morţi a treia zi, şi să se propovăduiască în numele Lui pocăinţa şi iertarea păcatelor, în toate limbile, începând din Ierusalim. ’’Iar voi sunteţi mărturii acestora. Şi iată, Eu trimit făgăduinţa Tatălui Meu peste voi; iar voi staţi în cetatea Ierusalimului, până când vă veţi îmbrăca cu putere de sus’’. Şi-i scoase pe ei afară până în Vithania şi, ridicând mâinile Sale, blagoslovi pe ei. Şi pe când îi blagoslovea El pe ei, Se despărţi de ei, şi Se suia în cer. Iar ei, închinându-se Lui, se întoarseră în Ierusalim cu bucurie mare. Şi erau în toată vremea în biserică, lăudând şi binecuvântând pe Dumnezeu. Amin.

 

Citiţi vă rog şi:

Sfânta și Dumnezeiasca EVANGHELIE din Biblia Domnitorului Șerban Cantacuzino - 1688, editată în nouă grafie și grai, anul mântuirii 2019

 

Categorie: Sarbatori | Vizualizări: 337 | Adăugat de: Gabriel | Rating: 5.0/1
Total comentarii : 0
avatar