Dacă are cineva urechi - să audă! (AP.13:9)
Acasă » 2016 » August » 16 » Ierom. Grigorie -Măn. Lacul Frumos: Cuvânt rostit în ziua de Schimbarea la Faţă a Domnului Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos
9:50 PM
Ierom. Grigorie -Măn. Lacul Frumos: Cuvânt rostit în ziua de Schimbarea la Faţă a Domnului Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos

http://www.glasulstramosesc.ro/laculfrumos.jpg

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin!

Iubiţi fraţi şi surori întru Domnul, fii credincioşi ai Bisericii Sale,

Slăvit să fie Domnul pentru purtarea Sa de grijă, care vrea ca tot omul să se mântuiască şi la cunoștința Adevărului să vină! Trăim iată, vremurile cele de pe urmă, vremuri pe care Sfinţii şi le-ar fi dorit să le apuce. Iată că este vremea cernerii, vremea în care nu putem avea o poziţie neutră. Ori luptăm duhovniceşte pentru Adevăr, care este izvorul vieţii, ori ne compromitem în lucrarea potrivnicului, ne facem duşmani ai Adevărului şi moştenim osânda veşnică! Vremea cernerii a început. Dacă în primele secole creştine Biserica era prigonită din afara ei, iată că astăzi aceasta s-a transferat în interiorul ei. Pierzătorul neamului omenesc a semănat neghina în aria curată pe care Sfinţii Apostoli şi Sfinţii Părinţi au lucrat-o. Au apărut astfel ereziile. Trăim astăzi un fapt cu totul deosebit: erezia tuturor ereziilor, ecumenismul, prin „sinodul” din Creta din 16-27 iunie anul acesta este ratificat, este votat şi devine noua religie a creştinilor ortodocşi. Prin documentele ratificate la „sinodul” din Creta, iată că Bisericile Locale care au semnat au căzut, ele se află în erezie. Sincretismul  devine noua religie a creştinului ortodox. Acum prin sinodul din Creta  ecumenismul este în legalitate. Pentru a ne păstra în credinţa ortodoxă trebuie să ţinem calea Sfinţilor Părinţi, calea Adevărului şi să ne dezicem şi să condamnăm  acest „sinod”.

Fraţilor, prin acest „sinod” a fost exclusă posibilitatea mântuirii. Comuniunea cu cei ce ne impun hotărârile acestui ”sinod” duce la osânda veşnică!

Cele Şapte Sinoade Ecumenice, precum şi cele Locale nu pot fi alterate, nu pot fi modificate. Cel ce va scoate sau va schimba ceva cade sub anatema Sfinţilor părinţi care le-au statornicit. Să ne trezim şi să vedem unde ne aflăm! Suntem în prezent în aceiași oală cu romano-catolicii şi celelalte erezii. Astăzi mâncăm la aceiași masă cu ereticii. Sfinţii Părinţi i-au dat anatema pe eretici, azi noi am intrat într-o horă cu aceştia şi ne îndreptăm spre pierzare. În materie de Dogme şi Canoane nu există compromis. Dumnezeu vrea o comuniune cu Sine întru Adevăr, căci ce părtăşie are Hristos cu Veliar, întunericul cu lumina şi binele cu răul? Vrem să rămânem întru întuneric, acceptăm compromisul, vrem să fim fiii luminii? Să mărturisim fraţilor, să ne dăm viaţa pentru adevărul Evangheliei! Există două căi, Raiul sau Iadul. Unde vrem să fim?

Aveţi curaj, nădăjduiţi în Domnul, duceţi lupta cea bună şi păstraţi-vă curaţi de orice întinăciune! Petreceţi întru pocăinţă, întru smerenie şi frică de Dumnezeu!

Prin hotărârile „sinodului” din Creta, Bisericile Locale care au semnat acele erezii sunt în schismă cu Biserica Sobornicească a lui Hristos. Nu cei ce se dezic şi condamnă acest „sinod” fac schismă în Biserică, ci cei care acceptă ”sinodul” tâlhăresc.

Noi, iubiţi credincioşi am întrerupt pomenirea arhiepiscopului nostru pentru a nu ne face părtaşi la această mare fărădelege, pentru a ne păstra în dreapta credinţă cea predanisită de Sfinţii Părinţi. Nu vrem să ne compromitem, nu putem negocia, ce ţine de hotărârile Sinoadelor Ecumenice şi Locale.

Mântuitorul Iisus Hristos este Calea, Adevărul şi Viaţa. Vreţi să vă mântuiţi în Hristos Domnul, atunci petreceţi întru adevăr, alungaţi minciuna!

Documentele „sinodale” din Creta sunt duplicitare, amestecă Ortodoxia cu erezia, adevărul cu minciuna, grâul cu neghina. Făina ce rezultă de aici este amară, este otrăvitoare şi duce la moartea veşnică.

Să plângem şi să ne pocăim pentru păcatele noastre, să petrecem întru smerenie şi umilinţă şi să rugăm pe Domnul să scoată lucrători vrednici la secerişul Său! Vremea secerişului a venit, se separă grâul de neghină: neghina va ajunge „în foc” iar „grâul va fi pus la adăpost în hambar”. Să rugăm pe Domnul ca ori de vrem, ori de nu vrem, să ne mântuiască aşa cum ştie şi cum voieşte!

Să nu vă înspăimântaţi că veţi fi prigoniţi pentru Adevăr! Dumnezeu, Mântuitorul nostru Iisus Hristos este Cel ce duce lupta. El dă curaj, voinţă şi putere.

Să vă ajute Bunul Dumnezeu, să vă îngrădească cu harul Său şi să vă facă fii ai Împărăţiei Sale, unde alături de Sfinţii îngeri şi de toţi sfinţii să slăvim Sfânta Treime, cea în trei persoane: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. Amin!

Să vă ajute Bunul Dumnezeu!

06.08.2016

 

Categorie: Schitul Lacul Frumos | Vizualizări: 614 | Adăugat de: Gabriel | Tag-uri: ieromonah Grigorie, schitul Lacul Frumos | Rating: 0.0/0
Total comentarii : 0
avatar