Dacă are cineva urechi - să audă! (AP.13:9)
Acasă » 2016 » August » 16 » Ierom. Grigorie cu obştea Mănăstirii Lacul Frumos: De ce am întrerupt pomenirea chiriarhului?
9:39 PM
Ierom. Grigorie cu obştea Mănăstirii Lacul Frumos: De ce am întrerupt pomenirea chiriarhului?

http://www.glasulstramosesc.ro/ieromonah_Grigorie.png

Poate mulți nu au înţeles întru totul decizia noastră de a înceta pomenirea ierarhului. Cu ceva vreme înainte (câteva luni înaintea întrunirii “sinodului” din Creta) noi am cercetat documentele prevăzute a fi discutate şi ratificate la acest “sinod’ şi implicaţiile pe care acesta le generează. Astfel, ne-am pus în temă şi cu unele comentarii ale unor ierarhi şi teologi care s-au exprimat cu privire la „sinod” (Pr. Prof. Theodoros Zisis, Prof. Dimitrios Tselenghidis profesor al Universităţii Aristoteliene din Tesalonic, Mitropolitul Ieremia al Gortinei, Mitropolitul Serafim al Pireului, Mitropolitul Athanasie de Limassol, Mitropolitul Ierotheos Vlachos). În Grecia în Sala „Melina Mercuri” a Stadionului „Pace şi Prietenie” din Pireu în ziua de 23 martie 2016 chiar a avut loc o dezbatere deschisă asupra “sinodului”din Creta. De asemenea am avut cunoștința de părinţi din muntele Athos care s-au exprimat prin mai multe epistole în privinţa acestui „sinod”, epistole adresate Sf. Chinotite, către toți arhiereii şi pliroma Bisericii Sobornicești[1] Toate acestea le-am comparat cu scrierile Sfinților Părinţi, le-am pus în lumina evenimentelor istorice ale Bisericii Universale referitoare la situații similare (Sf. Maxim Mărturisitorul, Sf. Marcu Evghenicul, Sf. Fotie Patriarhul Constantinopolului, Sf. Teodor Studitul, Sf. Grigorie Palama, etc.). De asemenea am consultat învăţăturile unor sfinţi contemporani (Sf. Iustin Popovici, Sf. Paisie Aghioritul, Sf. Ioan Iacob Hozevitul, Sf. Nichita Remesianul, Sf. Ierarh Nectarie de Eghina, Sf. Ierarh Ghennadios Scholarius, Sf. Ilarion Troitski, Sf. Anatolie de la Optina, etc.).

Am consultat învăţăturile unor duhovnici contemporani ai lumii (Arhiep. Averchie de Jordanville, Pr. Prof. Dumitru Staniloae, Arhim. Iustin Pârvu, Arhim. Arsenie Papacioc,  Arhim. Filothei Zervakos, Arhim. Haralambos Vasilopoulos, Arhim. Serafim Alexiev, Mitr. Augustin de Florina, etc.).

Putem spune că ne-am făcut o părere obiectivă, de ansamblu, asupra „sinodului” –când iei decizia de a întrerupe pomenirea ierarhului trebuie să fii foarte bine documentat. De asemenea, am înmulțit rugăciunea, rugând pe Dumnezeu să ne lumineze mintea şi să ne ajute să luăm hotărârea dreaptă conform Sfintelor Canoane ale Bisericii. Am lecturat cărţi întregi („Singur Ortodoxia” – Arhim. Arsenie Papacioc, „Străjerii Ortodoxiei” – Arhim. Vasilios Papadakis, „Ecumenismul fără mască” – Arhim. Haralambos Vasilopoulos, „Împotriva falsei uniri bisericești” –  Dr. Alexandros Kalomiros, „Biserica Ortodoxa şi Ecumenismul”  – Sf. Iustin Popovici, „Marea Apostazie” – Arhiep. Averchie Tausev, etc.), am citit sute de pagini, am consultat Pidalionul, cu toată râvna am citit cât de mult am putut (şi încă citim) despre dreapta credință, despre Sfinții Părinţi, etc.

Am cunoscut faptul istoric (precedentele istorice) din multele Athos în care multe mănăstiri, chilii şi părinţi aghioriţi au întrerupt pomenirea patriarhilor ecumenici care au făcut compromisuri dogmatice cu eterodocșii – compromisuri mai puțin grave decât cele din prezent.

În zilele noastre timp de 3 ani (1970-1973) aproape jumătate din mănăstirile din Sf. Munte, toate schiturile şi cele mai multe chilii, prin acordul şi îndemnul Sf. Paisie Aghioritul, alături de Mitr. Augustin de Florina, Mitr. Pavlos de Paramythia şi Ambrozie de Eleftheropoli, au întrerupt pomenirea patriarhului Atenagora ce a ridicat anatemele urmând o poziție filo-papistă.

În continuare facem referire la canonul 15 de la Sinodul I-II Constantinopol (861), referitor la întreruperea pomenirii ierarhului. Poate fi întreruptă pomenirea unui ierarh în următoarele cazuri:

- Când ierarhul se face vinovat de delicte morale (curvie, simonie, comportament violent, etc.) acest lucru fiind stabilit de către un sinod.

- Când ierarhul propovăduiește public erezia, caz în care nu se mai așteaptă condamnarea de către un sinod.

IPS Varsanufie nu a propovăduit public erezia, dar a acceptat-o prin tăcere. Faptul de a tăcea când erezia este ratificată, când ecumenismul este pus în legalitate, reprezintă a treia formă de ateism după Sf. Grigorie Palama. Sf. Grigorie Palama spune: prima formă de ateism este negarea existenţei lui Dumnezeu, a doua este erezia care desfigurează adevărul despre Dumnezeu iar a treia este tăcerea care contribuie la răspândirea celorlalte două tipuri de ateism[2].

Am luat în considerare refuzul de a da un răspuns oficial la solicitarea noastră din 20.07.2016  în care îi ceream IPS Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, să-şi exprime punctul de vedere în ceea ce priveşte hotărârile neortodoxe ale “’sinodului”’ din Creta, cât şi faptul că până în prezent nu a exprimat o poziție de condamnare a hotărârilor adunării din Creta.  Documentele ratificate la „sinodul” din Creta încalcă hotărârile Sinoadelor Ecumenice şi Locale, intră în contradicție cu Sfinții Părinţi şi aşează pliroma Bisericii Ortodoxe sub anatema acestora.

Conform acestor aspecte din care rezultă clar că Înaltpreasfinţitul Varsanufie aproba tacit hotărârile sinodului din Creta şi că tolerează şi acceptă ecumenismul, noi, obştea Mănăstirii Lacul Frumos am întrerupt pomenirea pentru a nu ne face părtași ereziei ecumeniste (panerezia după Sf. Iustin Popovici), pentru a rămâne în Adevăr, în Biserica Ortodoxă.

Pentru a ne feri de erezie, pentru a ne păstra în Biserica Ortodoxă, în Biserica lui Hristos, am aplicat acest protest canonic (Canonul 15 Sinodul I-II Constantinopol 861) de întrerupere a pomenirii ierarhului.

Încheiem cu mesajul unor părinţi athoniţi din scrisoarea din data de 13.05.2016 adresată Patriarhiei Ecumenice a Constantinopolului, Sfintei Chinotite, tuturor Bisericilor ortodoxe autocefale şi către toată pliroma Bisericii lui Hristos:

„…Vă rugăm să rămâneți neclintiți, să fiți demni continuatori ai istoriei Bisericii și ai arhieriei voastre cu care Biserica v-a cinstit. Dacă, dimpotrivă, nu veți învăța „drept cuvântul adevărului”, atunci să știți că:

 Ați sfâșiat cămașa nețesută a Domnului, ați necinstit Mireasa cea fără pată și neprihănită a lui Hristos – Biserica Ortodoxă. Dacă lucrurile vor evolua într-adevăr în această direcție, atunci voi veți fi cei care veți crea schismă în Biserică și veți lua asupra voastră întreaga răspundere istorică pentru urmările și roadele ei. Să știți atunci că, pe temeiul eclesiologiei ortodoxe și a Dreptului canonic ortodox, în conștiința credincioșilor ortodocși v-ați caterisit și afurisit pe voi înșivă și ați căzut din treapta arhierească «punându-vă în fapt pe voi înșivă în afara Bisericii» …”

„...Rezultă din acestea că și noi suntem obligați să aplicăm Sfintele canoane ale Bisericii noastre, cunoscutul Canon 15 al Sinodului I-II Constantinopol (861), potrivit căruia avem datoria de a opri pomenirea tuturor ereticilor ecumeniști de cugetare papistaşă (romano-catolică) și filo-uniați. Prin urmare vom fi nevoiți să oprim pomenirea la Sfântul Disc al Proscomidiei, care simbolizează Biserica Ortodoxă, a numelui tuturor acelor episcopi, preoți și laici care vor semna hotărârile acestui sinod eretic, precum și a tuturor celor care sânt de acord cu ei și vor urma conștient erezia aceasta. Cu toți aceștia, care pentru Biserică vor fi pe mai departe eretici, nu putem avea comuniune bisericească până ce nu se vor pocăi public și vor renega erezia ecumenismului după cum va rândui Biserica Ortodoxă prin Sinod”.

16 August 2016,

Prăznuirea Sfinţilor Martiri Brâncoveni

 

Bibliografie :

 1. http://basilica.ro/documentele-oficiale-ale-sfantului-si-marelui-sinod-in-limba-romana/
 2. https://bucovinaprofunda.wordpress.com/2016/07/25/dimitrios-tselenghidis-scurta-evaluare-a-sfantului-si-marelui-sinod/
 3. http://acvila30.ro/teolog-dimitrios-tselenghidis-scurta-evaluare-a-sfantului-si-marelui-sinod/
 4. http://aktines.blogspot.gr/2016/07/blog-post_62.html
 5. http://www.atitudini.com/2016/07/scrisoarea-deschisa-a-unor-parinti-aghioriti-catre-chinotita-sf-munte-in-privinta-sinodului-din-creta/
 6. http://aktines.blogspot.gr/2016/07/blog-post_353.html
 7. http://www.atitudini.com/2016/07/declaratia-de-la-chisinau-dezaprobarea-hotararilor-sinodului-din-creta/
 8. http://sinodultalharesc.xyz/2016/07/12/document-final-al-sinodului-panortodox-din-creta-relatiile-bisericii-ortodoxe-cu-ansamblul-lumii-crestine-document-
 9. http://www.atitudini.com/2016/07/sinaxa-clericilor-si-a-monahilor-ortodocsi-impotriva-sinodului-din-creta/
 10. https://youtu.be/chD21moX7C4
 11. http://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/9162-lemesou-athanasios-gia-logous-suneidiseos-den-to-upegrapsa
 12. Sf. Ioan Gură de Aur, Cuvânt despre prorocii mincinoși, PG 59, 553-568.
 13. Sf. Apostoli în epilogul cuvântării Canoanelor, Pidalion.
 14. Relatări din cadrul unui dialog al IPS Ierotheos cu un grup de maici de la m-rea Paltin Petru Vodă.
 15. Ierotheos Vlachos, Dogmatica empirică după învățăturile prin viu grai ale Părintelui Ioannis Romanidis.
 16. Sf. Teodor Studitul, Scrisoarea a 24-a, Lui Teoctist Magistrul, preluat din Dreapta credință în scrierile Sf. Părinți, vol I, Ed. Sophia, trad. de Pr. Marcel Hancheș.
 17. Aceste studii le puteți citi și online pe http://www.atitudini.com/2016/05/mitropolitul-ierotheos-vlachos-ridica-probleme-canonice-cu-privire-la-asa-zisul-sfant-si-mare-sinod-din-creta/, cât și în scrierile sale teologice.
 18. cf. http://www.atitudini.com/2016/05/mitropolitul-ierotheos-vlachos-ridica-probleme-canonice-cu-privire-la-asa-zisul-sfant-si-mare-sinod-din-creta/
 19. http://epomeni-tois-agiois-patrasi.blogspot.gr/2016/03/23-03-2016_14.html
 20. https://acvilaortodoxa.wordpress.com/2016/05/13/parinti-din-sfantul-munte-athos-despre-sfantul-si-marele-sinod-din-06-06-2016/
 21. https://ortodoxiacatholica.wordpress.com/2016/05/30/scrisoarea-mitropolitului-serafim-al-kithirelor-catre-patriarhul-ilias-al-georgiei-despre-sinodul-panortodox/
 22. https://ortodoxiacatholica.wordpress.com/

 

[1] https://acvilaortodoxa.wordpress.com/2016/05/13/parinti-din-sfantul-munte-athos-despre-sfantul-si-marele-sinod-din-06-06-2016/

 https://ortodoxiacatholica.wordpress.com/2016/08/03/scrisdoare-deschisa-a-unor-monahi-ai-sfantului-munte-catre-sfanta-chinotita-despre-sfantul-si-marele-sinod-al-bisericii-ortodoxe/

[1] Sfântul Grigorie subliniază în scrisoarea „Către evlaviosul monah Dionisie” cum că tăcerea legată de problemele credinţei este al treilea tip de ateism şi de aceea atunci când e în pericol credinţa TĂCEREA ESTE VINOVATĂ.

Primit pe email.

Citiți vă rog și:

Mânăstirea Lacul Frumos din Vâlcea întrerupe pomenirea Ierarhului IPS Varsanufie

Ieromonahul Grigorie împotriva sinodului din Creta

 

 


 

 

 

Categorie: Schitul Lacul Frumos | Vizualizări: 3518 | Adăugat de: Gabriel | Tag-uri: lacul frumos, parintele grigorie | Rating: 0.0/0
Total comentarii : 13
avatar
1 Spam
1
Asa sa va ajute Dumnezeu si Maica Domnului, Parintilor.
avatar
2 Spam
2
Foarte buna scrisoarea.
avatar
0 Spam
3
Ierarhii ar trebui sa inteleaga ca daca continua sa se mentina pe pozitia de a socoti Adunarea din Creta Sinod si nu isi retrag semnaturile, se dezbina de ierarhii si preotii rusi precum si a celorlalte biserici neparticipante, Astfel, ei insisi scindeaza Biserica ortodoxa la nivel mondial aducand multa sminteala in randul mirenilor. Aici la Londra sunt biserici ruse, frati cu noi, judecand dupa atitudinea BOR ar trebui sa socotim ca  rusii nu mai fac parte din Biserica ortodoxa? sau Bor imrpeuna cu cei ce au fost acolo si au semnat?! cred ca ar fi un exemplu bun de smerenie sa recunoasca ca au gresit si sa isi retraga semnaturile de pe documentele care nu au fost semnate de toti ierarhii ortodocsi din intreaga lume. Altfel se pun in opozitie clara fata de acestia fiind un exemplu clar de dezbinare.
avatar
-1 Spam
4
Da,dar dupa mintea noastra nu putem judeca pe cei mai sus ca noi, adica pe ierarhii nostri! Suntem in inselare fratilor si mai tragem si pe altii dupa noi..De ce facem dezbinare direct din sanul Bisericii? Acesta e un lucru grav,iar nu ce ni se pare noua a fi gresit,pt ca nu suntem noi in masura a le cantari, judeca.. Oare ale noastre sunt toate bune,la locul lor? Hai sa fim uniti pt raul ce va veni din afara strans uniti in jurul Sf Biserici a preotilor si ierarhilor nostri! Vom putea lupta calauziti doar de propriile noastre idei,pareri fara pastori,fara calauze? Caci cine ne va fi noua pastor? Noi prin noi insine? Dar acest lucru nu e posibil ,e nefiresc si pasibil de esec! Domnul sa ne lumineze intr o intelegere mai exacta a lucrurilor in duhul Iubirii lui Hristos,iar nu in duhul inselarii!
avatar
0 Spam
7
Despre a cui unire vorbesti? eu vad ca ierarhii bisericilor neparticipante nu sunt uniti cu ierahii care au participat. eu vreau un raspuns clar din artea ierarhilor. Cum privim, noi cei din diaspora pe preotii si bisericile neparticipante? caci acestia spun altceva . Biserica rusa socoteste sinodul din Creta o  adunare si nu sinod. Mai face Biserica rusa parte din ortodoxie sau nu>? 
prin pozitia lor, ierarhii Bisericii ortodoxe , la nivel mondial, nu sunt uniti. daca aveti impresia ca pastrati unire in cadrul BOR, va insealti amarnic, caci Biserica nu e doar in Romania ci e la nivel mondial, si la acest nivel, ierarhii sunt dezbinati.
avatar
0
9
Cine judeca pe cine? Aici nu discutam de mintea noastra. Daca citeati cu atentie ce spune parintele Grigorie ati fi inteles.
avatar
0 Spam
5
Si stie cineva de ce rusii nu au participat la sinod? Cercetati! Oricum, ei au dat deja mana cu cei de alta religie..musulmani,eterortodocsi etc. Trebuie analizate lucrurile in ansamblul lor, iar nu trunchiat, pe bucatele ca va fi vai de noi,si mai rau de atat! Sa ne luptam cu patimile si poftele fratilor,iar nu cu dogmele! Ca numai asa se va putea schimba ceva, iar nu rupandu- ne de Biserica!
avatar
0 Spam
8
Eu stiu ca rusii nu au participat, in ruma neparticiparii Antiohiei. Mi se pare normal. Canianele spun clar ca trebuie sa fie toate bisericile autocefale prezente. Ori neparticipand Antiohia , era clar, ca nu mai era sinod decat daca se incalca canoanele.
avatar
0
10
Atat in comunicatul parintelui Grigorie cat si la final sunt indicate niste carti si niste link-uri. Cititi!
avatar
0 Spam
13
cine se rupa , doamna? Rusii> ? ce spui dumneata aici este un indemn
de schisma. adica rusii nu mai sunt ortodocsi si frati ai nostri? si vorbesti de pace si unire?
avatar
0 Spam
6
Ana focsa, daca astepti in continuare sa te calauzeasca ierarhii ecumenisti si preotii ecumenisti, tu esti in inselare! Daca orb pe orb va calauzi , vor cadea amandoi in groapa..se vor mantuii cati vor incapea sub un plop..mergeti pe calea cea stramta, nu pe calea cea lata! Eu zic ca daca vrei sa vii sa ne dai sfaturi, mai pune mana si citeste! Iertare!
avatar
0
11
Probabil merge intr-o biserica unde e pomenit unul din cei 25 de eretici. Daca nu-si dau seama vor intra in duhul lor...
avatar
0
12
"Este un duh necurat dezlegat acum, care ii indeamna pe oameni sa mearga la Biserica cand nu trebuie, si sa stiti ca se va ajunge si sa te ia cu
forta la Biserica. Oare de ce ? Pentru ca in acele zile, daca te vei
duce la Biserica te vei muia si vei zice : iata ca nu se intampla nimic rau si ecumenistii astia nu sunt chiar oameni rai. Acestea vor fi primele soapte ale diavolului, apoi : stai putin ca si ecumenismul asta
nu e asa de rau. Acum , deja ti s-a schimbat gandirea, nu mai ai tarie
si vei ceda…. Numai statul in preajma ecumenistilor este periculoasa. Acestia au cele mai periculoase duhuri, capeteniile iadului, imediat
dupa lucifer. Cu acestea vorbesc ei in gand si le asculta de ani de
zile, incat au ajuns la convingerea ca ceea ce fac ei acum –
ecumenismul, Creta… este chiar o lucrare a Duhului Sfant. Maica Domnului
sa curateasca Biserica de aceasta pacoste." m. Teodot
avatar