Dacă are cineva urechi - să audă! (AP.13:9)
Acasă » 2017 » Martie » 11 » Feriți-vă de emisiunile radio-TV așa-zis „creştine și spirituale”
4:39 PM
Feriți-vă de emisiunile radio-TV așa-zis „creştine și spirituale”

Despre cum un ortodox nu trebuie să creadă în nici un fel de emisiuni [1] cultural-religioase (chiar „ortodoxe”, în care vorbitorii sunt episcopi, preoţi şi teologi ortodocşi), precum: Viaţa spirituală, Lumină din lumină, Viaţa cultelor, Micul samarinean etc., prezentate de posturi TV sau radio (Trinitas, Renaşterea, Vocea Evangheliei, Radio Vatican etc.) 

Unul dintre cele mai mari păcate ale radio-televiziunii şi cu atît mai mult al posturilor şi programelor "creştine" e faptul că acestea deprind pe creştini cu împrăştierea minţii şi nepăzirea gândurilor de lucrurile şi sensurile acestei lumi, împătimindu-i spre acestea şi slăbindu-le trezvia atenţiei. Alt păcat la fel de grav e faptul că imaginile TV stimulează păcatul imaginaţiei, adică reprezentarea în minte a feluritelor chipuri ale acestei lumi, chipuri ce sunt adevărate, reale doar în afara minţii, înăuntru însă fiind alcătuiri teoretice, iluzorii, mincinoase.
Aceste emisiuni, ce prezintă „tradiţii spirituale” şi „ceremonii religioase”, propovăduiesc învăţătura pluralist-babilonică, adică marea erezie ecumenistă care susţine că toate religiile cinstesc acelaşi „dumnezeu”, fiecare după înţelegerea ei, şi că prin urmare toate sunt „bune”. Cândva Biserica era povăţuită de prooroci şi de sfinţi. Astăzi locul acelora l-au luat teologii noii ortodoxii care nu zăbovesc a grăi poporului prin mijlocirea mass-mediei, răstălmăcind învăţăturile Sfinţilor Părinţi ai Bisericii. Puţini au fost în trecut cei care iubeau şi grăiau adevărul, chiar cu preţul vieţii. Puţini sunt şi astăzi cei ce se străduiesc să-l păzească.

Ferindu-se a urma vieţuirea unora ca aceştia, Sfântul Apostol Pavel (+64) mărturiseşte: „Căci nu suntem ca cei mulţi, care strică cuvîntul lui Dumnezeu.” (2 Corinteni 2:17)

Duhul lumesc este trăsătura caracteristică a ortodoxiei contemporane. Pentru aceasta şi grăirea preoţilor şi teologilor ortodocşi invitaţi în cadrul emisiunilor radio-TV, zise „creştine şi spirituale”, este adesea lipsită de termeni duhovniceşti, ba chiar sterilă şi lipsită de vlagă, viciată de o teologie scolasticpapistaşă, tributară aceluiaşi duh lumesc. Astfel purtaţi de duhul lumii şi purtători ei înşişi ai acestui duh, nu pot să nu placă lumii şi să nu fie slăviţi de ea. Conform vieţuirii şi instruirii de care sunt stăpâniţi, ei odihnesc în sine lumea în general şi îndeosebi ortodoxia lumească. Pentru aceasta sunt foarte iubiţi de lume, căci lumea se regăseşte în ei. Pentru aceea şi Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan (+100) grăieşte: „Aceia sunt din lume, de aceea grăiesc ca din lume, şi lumea îi ascultă.” (1 Ioan 4:5)

Creştinii atei de astăzi, promotori ai noii ortodoxii, se străduiesc să-şi ducă crucea fără prea multă osteneală, întrebuinţînd pentru aceasta felurite accesorii lumeşti. Astfel vechea credinţă conform căreia cele bisericeşti în Biserică trebuiesc căutate, este înlocuită de noua credinţă după care acestea trebuiesc „vizionate şi audiate” de la distanţă. Astfel noul creştinism oferă acum credincioşilor mântuirea la domiciliu, prin vizionare şi nu prin participare la dumnezeieştile slujbe. Celor ce vor să se împărtăşească prin vedere din tainele credinţei, taine care sunt mai presus de orice simţire, şi pentru aceasta doar credincioşii au o parte din ele, Sfântul Apostol Pavel (+64) le zice: „Căci umblăm prin credinţă, nu prin vedere!” (2 Corinteni 5:7) „Neprivind noi la cele ce se văd, ci la cele care nu se văd, fiindcă cele ce se văd sunt trecătoare, iar cele ce nu se văd sunt veşnice.” (2 Corinteni 4:18)
Este de trebuinţă creştinului acum mai mult ca oricând să-şi limpezească vieţuirea de tot ce este lumesc. Pentru aceasta credinciosul ortodox trebuie să ocolească şi ceea ce la prima vedere pare creştinesc, însă la o privire mai atentă, după ochiul Sfinţilor Părinţi, se dovedeşte a fi înşelare. Între iluziile ortodoxe contemporane sunt şi o bună parte din cunoscutele dialoguri şi interviuri religioase prezentate în mass-media.
Părintele Arhimandrit Ioanichie Bălan în cartea Călăuză ortodoxă în familie şi societate II (p.155) îndeamnă pe creştinii ortodocşi ca din pricina slabei lor cunoaşteri şi vieţuiri duhovniceşti „să nu poarte discuţii religioase din Biblie şi de orice fel cu ereticii, ca să nu fie corupţi de aceştia şi să cadă prin îndoială din dreapta credinţă.” Îndreptăţită este această temere când vedem cum astăzi datorită vieţuirii neduhovniceşti, în „dialogurile comune” până şi preoţii şi arhiererii pun la îndoială adevărurile Bisericii încredinţate lor de Sfinţii Părinţi, aducând multă sminteală atât între creştini şi între eretici (pe ultimii, lăsându-i în rătăcirile lor, ba chiar îndreptăţindu-le pe acestea). Privitor la acestea Cuviosul Serafim Rose (+1982) mărturiseşte: „Creştinul care se luptă după puterile sale […] să ducă o viaţă ortodoxă duhovnicească trebuie să se afle în afara mersului lumii [2], trebuie să fie străin de duhul îndoielnic al mişcărilor şi discuţiilor „religioase” contemporane.”[3] 
Iar în altă parte spune: „Lumea caută să ne strecoare anticreştinismul prin mijlocirea şcolilor, televiziunii […] şi al tuturor celorlalte influenţe care ne sunt vârâte pe gât. […] Televizorul trebuie să fie strict controlat şi verificat unde nu există destul curaj pentru a-l arunca pe fereastră, […] fiindcă a ajuns unealta numărul unu de răspândire a atitudinilor şi ideilor anticreştine.

Potrivit discuţiilor religioase difuzate frecvent prin mijloacele de informaţie contemporane, este şi cuvântul Sfântului Ierarh Chiril al Ierusalimului (+386), care adaugă: „Oamenii s-au lepădat de adevăr şi neadevărul le încântă urechile [şi ochii]. Se grăieşte ceva care desfată urechile? Toţi oamenii ascultă cu plăcere. Se grăieşte ceva folositor sufletului? Toţi se îndepărtează.” Între cei vinovaţi de aducerea în sânul Bisericii a schimbărilor numite inovaţii, se numără şi promotorii duhovniciei tributare progreselor tehnice, „duhovnicie” anti-tradiţională, antiduhovnicească, anti-bisericească, străină de libertatea proprie vieţuirii în duh. Privitor la aceştia, Cuviosul Filotei Zervakos (+1980) ne îndeamnă: „Să ne rugăm lui Dumnezeu să lumineze pe inovatorii şi dispreţuitorii tradiţiilor apostolice, să le dea gând de pocăinţă să mărturisească cum că au păcătuit, să ceară iertare, mai întâi de la Dumnezeu, apoi de la toţi creştinii ortodocşi pe care i-au scandalizat.”


1 Privitor la stăpânirea simţurilor şi îndeosebi a imaginaţiei (care este simţul lăuntric), vezi scrierile Sfinţilor Părinţi: Patericul egiptean, Limonariul, Lavsaiconul, Proloagele, Filocaliile, Războiul nevăzut, Paza celor cinci simţuri, Experienţe ascetice (4 volume), Despre vise şi vedenii, şi vei înţelege care sunt păcatele mass-mediei.

2 Aici este arătat indirect caracterul otrăvitor al mass-mediei. Într-adevăr, pentru a ajunge la pacea minţii şi la liniştea sufletului este nevoie să fim izbăviţi de toată informarea lumească purtătoare de false „adevăruri”, înţelegeri mincinoase, informare ce pătrunde în suflet, poluând firea prin toate simţurile. A se vedea terfelirea Bisericii şi a slujitorilor ei prin trădarea adevărului de către unii preoţi, presă şi televiziune în cazul părintelui Daniel Corogeanu de la Mănăstirea Tanacu - Vaslui.
3 Vezi emisiunile şi publicaţiile cu orientare ecumenistă.

 

Fragment din Martirie Paduraru Sfătuire Duhovnicească asupra celui de pe urma veac pag.96-99

 

Citiți vă rog și

ProTV îndeamnă lumea să meargă la biserică...

 

Categorie: Televizor | Vizualizări: 7461 | Adăugat de: Gabriel | Rating: 5.0/2
Total comentarii : 1
avatar
0
1 Eugen Panaitiu • 3:00 AM, 2017-03-16
Mulțumiri!
Doamne, ajuta!
avatar