Dacă are cineva urechi - să audă! (AP.13:9)
Acasă » 2017 » Februarie » 23 » Episcopia Sloboziei și Călărașilor obligă preoții să plătească și să distribuie pliante în care antiecumeniștii sunt numiți ''sectari''
2:01 AM
Episcopia Sloboziei și Călărașilor obligă preoții să plătească și să distribuie pliante în care antiecumeniștii sunt numiți ''sectari''

”Episcopul trebuie să asculte de Evanghelie. De aceea episcopul este hirotonit sub Evanghelie, și asta înseamnă, după cum spun Părinții, că poporul va asculta de episcopi cu o condiție: ca episcopul să asculte de Evanghelie. Atunci când episcopul nu ascultă de Evanghelie și nu trăiește după Sfintele Canoane, clericii și poporul nu sunt obligați să asculte de episcopi. (...) Și atunci clericii și monahii eroici, chiar și simpli laici, în cazul când episcopii tac, când amvoanele nu mai vorbesc, au dreptul și sunt obligați să spună cele pe care nu îndrăznește să le spună episcopul, fie din frică, fie înrâurit de duhul lumesc sau dintr-o percepție greșită. În istoria bisericească, atunci când amvoanele oficiale au tăcut, Ortodoxia a fost preluată de monahii simpli și smeriți și de popor, de femei și bărbați.” - Mitropolitul Augustin de Florina

 

Pe data de 1 Februarie, Episcopia Sloboziei și Călărașilor dădea un comunicat de presă în care îi ataca pe preoții și mirenii antiecumeniști, numindu-i răzvrătiți, tulburați și sectari.

Începând de ieri, preoții din Eparhie sunt obligați să plătească pliantele (foto) și să le împartă fiecarui credincios din biserică. Textul pliantului este chiar acel comunicat pe care il rădam mai jos în întregime:


''Deoarece în zilele noastre câteva persoane tulburate s-au răzvrătit în Sfânta noastră Biserică Ortodoxă, îndemnăm părinteşte să vă păstraţi mintea în rugăciune şi să vă rugaţi pentru îndreptarea fraţilor noştri căzuţi în marele păcat al mândriei, ce i-a făcut să se rupă de Sfânta Biserică prin neascultare şi îndemnul diavolului, urâtorul a tot binele!

După ce recunoaştem un creştin, care se numeşte „nepomenitor”, sau care îndeamnă la schisma nepomenirii ierarhului, socotind că Biserica Ortodoxă a căzut în erezie în urma Sinodului din Creta? Care sunt semnele?

  1. Nerecunoaşterea legăturii sfinţeniei şi harului primit de la Însuşi Domnul Iisus Hristos, prin Sfinţii Apostoli până la slujitorii Sfintei Biserici din zilele noastre, precum sectele neoprotestante, socotindu-i pe toţi căzuţi, numai ei fiind mântuiţi.
  2. Promovarea unor neadevăruri prin pliante, broşuri (numite „Adevărul despre Ecumenism” şi „Sinodul din Creta”) – în care îndeamnă la dezbinare. Au creat blogguri şi pagini de Facebook, afirmând că întreaga Biserică Ortodoxă Română (şi toate celelalte Biserici Ortodoxe participante la Sinodul din Creta) a căzut în erezie. Pe ce se bazează şi ce greutate au spusele acestor persoane (preoţi suspendaţi sau caterisiţi, monahi răzvrătiţi), când, într-un glas, vocea părinţilor noştri îmbunătăţiţi şi a teologilor îndeamnă la smerenie şi ascultare?
  3. Însuşirea unui comportament neoprotestant, neadecvat, numind biserica „simplu zid”: aceeaşi biserică în care ei înşişi au fost botezaţi şi hirotoniţi, au săvârşit Sfânta Liturghie, rugându-se lui Dumnezeu; aceeaşi biserică în care fiecare dintre noi am devenit primitori ai celor mai importante slujbe din viaţa noastră (toate Sfintele Taine, am însoţit pe cei adormiţi cu rugăciunea, chiar şi dincolo de mormânt, ne-am aflat linişte sufletelor) a devenit pentru ei „simplu zid”, trădând-o, precum a făcut Iuda cu Mântuitorul Iisus Hristos. Au căzut pradă ispitelor diavoleşti, aşa cum fac cei rupţi de Sfânta Biserică. Oare, sfinţii ctitori de biserici (Sfântul Ştefan cel Mare şi Sfânt, Sfântul Martir Constantin Brâncoveanu, începătorii monahismului care au ridicat biserici ş.a.) au ridicat numai ziduri sau, de fapt, sfinte lăcaşuri închinate Domnului?
  4. Organizarea de întâlniri în anumite locuri/case, la fel ca sectele care, după ce s-au rupt de Sfânta Biserică, îşi creează propria învăţătură. Au pierdut harul lui Hristos prin neascultare şi îşi fac locuri în care ei spun că vorbesc despre Dumnezeu, dar nu fac nimic după voia lui Dumnezeu.
  5. Promovarea falsei idei că biserica este în sufletul lor, la fel cu ateii care resping Biserica şi învăţătura lui Dumnezeu. Dacă Biserica este în sufletul lor, unde este Duhul Sfânt din Biserică? Unde se poate săvârşi Sfânta Liturghie în sufletul lor? Dar Sfântul Botez – au cristelniţa şi lumânarea în suflet? Au sufletul pictat cu icoane, precum e biserica? Nu se mai modelează ei după Dumnezeu, dar îşi fac un dumnezeu după căderea lor, sub demonul mândriei. Cel care spune că are credinţa (sau dragostea) numai în suflet, este plin de mândrie, precum sunt toţi cei rupţi de Sfânta Biserică, semănând dezbinare, înfricoşare şi dezinformare, pentru a sminti sufletele slabe.
  6. Organizarea unei forme de conducere proprii, făcută de clerici caterisiţi (răspopiţi), care au ieşit de sub ascultare. Unii vin din Sfântul Munte, fără să aibă aprobarea stareţilor lor. Un călugăr nu are voie să părăsească mănăstirea lui fără binecuvântare – lucrul acesta şi l-a asumat şi l-a promis lui Dumnezeu. Aşadar, aceşti pseudo-clerici au călcat înainte de toate făgăduinţa lui Dumnezeu, din pricina mândriei. Venind din locuri deosebite (Sfântul Munte Athos), căderea este cu atât mai mare.
  7. Neascultarea faţă de duhovnicii lor şi de părinţii îmbunătăţiţi pe care îi urmau înainte, socotindu-i pe toţi eretici. De unde această cădere? Nu uitaţi că însuşi Lucifer a căzut din Împărăţia lui Dumnezeu din pricina mândriei şi neascultării. Când omul se face mai mic pe sine (se smereşte), lasă loc lui Dumnezeu să lucreze. Când se mândreşte, priveşte cu ură pe aproapele (precum schismaticii).

Ce e de făcut?

Dacă Însuşi Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci să se întoarcă şi să fie viu, asemenea trebuie să facem şi noi: rugăciune fierbinte, ca Domnul milei să îi înţelepţească şi să îi întoarcă. Un crez al lor era „nu există mântuire în afara Bisericii!” De ce au plecat şi s-au lepădat? De ce nu mai iubesc Biserica lui Hristos, pe care El Însuşi a sfinţit-o cu scump Sângele Lui? Dacă mândria e pricina căderii lor, smerenia şi ascultarea sunt calea de întoarcere.

Noi, creştinii vii şi fii ai Bisericii, pentru a nu deveni părţi moarte şi uscate, trebuie să păstrăm flacăra credinţei cu sufletul curat. Iar dacă simţim că mulţi doresc să o stingă, să alergăm unii la alţii, ca prin sfătuire să o aprindem, iar prin ascultare să fim feriţi de toată căderea.

Dreptul Iov a răbdat şi a ascultat de Dumnezeu, iar răsplata a fost după marea milă a lui Dumnezeu, har peste har. Adam şi Eva nu au ascultat şi au pierdut toată frumuseţea raiului, după care au plâns toată viaţa. Omul înţelept ştie întotdeauna să aleagă!''


Cu siguranță, oricine ar citi acest pliant și nu ar fi în temă cu ceea ce se întâmplă astăzi în Biserică, n-ar pricepe nimic. Așadar, pentru început, ne adresam în primul rând preoților care distribuie aceste pliante, (și care au ajuns accidental pe această pagină) dar și mirenilor care au intrat în posesia lor și le punem la dispoziție câteva materiale pentru a se informa cu privire la ecumenism și la sinodul ce a avut loc în vara anului 2016. Astfel vor înțelege că Episcopia Sloboziei și Călărașilor îi atacă tocmai pe aceia care apără Biserica și care s-au îngrădit de cumplita erezie a ecumenismului devenită dogmă în urma sinodului din Creta.

1. Broșura - Adevărul despre ecumenism și Sinodul din Creta - DESCARCĂ

2. CD - Adevărul despre ecumenism și sinodul din Creta pe care veți găsi articole, conferințe, interviuri, scrisori deschise, cărti, documente și materiale video - DESCARCĂ

3. Un document în care am adunat scrisorile ce au fost trimise către ierarhii Bisericii Ortodoxe Române, de către mireni, monahi şi preoţi, cu privire la sinodul din Creta. În cele 160 de pagini veți găsi strigătele îndurerate ale mirenilor și preoților către ierarhii lor, nădăjduind că le vor fi ascultate rugămințile de a nu vinde Credința Strămoșească. Deasemenea veți găsi și analiza minuțioasă a documentelor oficiale ale sinodului din Creta, ajutând astfel pe orice mirean, monah sau preot ce caută Adevărul, să înțeleagă ce s-a întâmplat în Creta și care sunt urmările în viața fiecărui creștin care se gândește la mântuirea sufletului. - DESCARCĂ

Vocea Sfinților Părinți ne îndeamnă la mărturisirea adevărului, pe când vocea părinților ''îmbunătățiți'' cu știința lumească ne îndeamnă la o ascultare diavolească (dialogul și unirea cu ereticii, căsătoria ortodocșilor cu ereticii și anularea postului) - ferește-ne Doamne de o asemena ascultare!
Ferice de preoții și monahii care se ''răzvrătesc'' împotriva sinodului cretan și vai de cei ce ascultă de acest sinod tâlhăresc care nu are nimic din învățăturile Sfinților Părinți.

Ce e de făcut?

Toți cei ce-au înțeles că ierarhii participanți la sinodul tâlhăresc L-au vândut pe Hristos, iar acum vor să ne tragă după ei în întuneric, să-si avertizeze aproapele! Așa cum anunțam într-un articol - răspuns la comunicatul Episcopiei Sloboziei și Călărașilor- am pregătit alte mii de broșuri însoțite de CD-uri pe care cu ajutorul lui Dumnezeu le-am trimis prin țară, le-am împărțit prin București, urmând ca în perioada următoare să mergem și prin alte orașe sa le oferim personal credincioșilor în biserici. Pentru a putea continua acest proiect, avem nevoie de ajutorul vostru, al celor ce iubiți Ortodoxia, al celor ce nu faceți învoieli cu ereticii, al celor ce simțiți că trebuie să faceți ceva pentru neamul vostru, al celor ce ați înțeles că ''a tăinui cuvântul adevărului înseamnă a te lepăda de el''. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe detalii.

Cu noi este Dumnezeu!
 

Citiți vă rog și:

Episcopia Sloboziei și Călărașilor atacă preoții și mirenii antiecumeniști numindu-i răzvrătiți, tulburați și sectari.

Broşura noastră îi deranjează RĂU pe ecumenişti! Pr. Ovidiu Dincă elogiază ecumenismul pe site-ul Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor

 

Categorie: Episcopia Sloboziei si Calarasilor | Vizualizări: 6573 | Adăugat de: Gabriel | Rating: 5.0/3
Total comentarii : 151 2 »
avatar
avatar
0 Spam
2 AYE AYEE • 11:33 AM, 2017-02-23
1 iar o baga p-aia cu Biserica Noastra ca toti ereticii ecumenisti Sf Ciprian zice Biserica lui Hristos
avatar
0 Spam
3 AYE AYEE • 11:36 AM, 2017-02-23
2 acuza de mandrie tocmai ei care ptr mandria si nesmerenia lor nu renunta la semnaturile de pe ereziile din Creta cum zice pr Iulian de la Prodromu
avatar
0 Spam
4 AYE AYEE • 11:46 AM, 2017-02-23
Aia cu credinciosi vii e ca pe vremea serghianistilor(COMUNISTII DIN RUSIA) cu Biserica vie , la care Sfintii de la Optina indemnau SA NU SE MEARGA
avatar
0
5 Gabriel • 11:47 AM, 2017-02-23
Baietii de la SRI nu se lasa inselati de pliantul Episcopiei Sloboziei, s-au pus pe descarcat CD-ul
avatar
0 Spam
11 AYE AYEE • 12:05 PM, 2017-02-23
Poate asa se mai lumineaza si ei de la Harul lui Dumnezeu prin Sfintii Parintii ca de la comunistii cretani le vine intunericul si iadul Sigurat
avatar
0 Spam
6 AYE AYEE • 11:48 AM, 2017-02-23
Cu ascultarea :
"Acum, părinte, nu mai ai de la cine cere sfat, că nu mai sunt povăţuitori, cum erau pe vremuri. Acum, fiecare să ne rugăm lui Dumnezeu cum putem, să citim Sfânta Scriptură şi pe Sfinţii Părinţi şi să facem cum credem că este mai plăcut Lui, că s-a apropiat vremea de pe urmă. De aceea, fiecare să ia aminte de sine să nu cadă, că nu are cine-l mai scula!"
avatar
0
8 Gabriel • 11:52 AM, 2017-02-23
L-au vandut pe Hristos, si ei vorbesc de ascultare... imi aduc aminte de replica (singura) pe care i-o dadeau comunistii parintelui Gheorghe Claciu: fa ascultare, supune-te stapanirilor... asa si cei de azi...
avatar
0 Spam
7 AYE AYEE • 11:50 AM, 2017-02-23
"Acum, părinte, nu mai ai de la cine cere sfat, că nu mai sunt povăţuitori, cum erau pe vremuri. Acum, fiecare să ne rugăm lui Dumnezeu cum putem, să citim Sfânta Scriptură şi pe Sfinţii Părinţi şi să facem cum credem că este mai plăcut Lui, că s-a apropiat vremea de pe urmă. De aceea, fiecare să ia aminte de sine să nu cadă, că nu are cine-l mai scula!"

( Din Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul românesc, Editura Mănăstirea Sihăstria, p. 699-700 )
avatar
1 Spam
9 AYE AYEE • 11:53 AM, 2017-02-23
Sfintii Catacombelor Rusiei pag.127 : "Pentru aceasta, Sfântul Maxim Mărturisitorul, când s-a făcut o încercare de a-l convinge şi de a-l forţa prin torturi groaznice să intre în comuniune de rugăciune cu patriarhul aflat în înşelare, a exclamat:
„Chiar dacă întregul univers ar intra în comuniune cu patriarhul, eu singur nu voi face aceasta”.
avatar
0 Spam
10 AYE AYEE • 12:02 PM, 2017-02-23
Acuza ereticii ecumenisti „ socotind că Biserica Ortodoxă a căzut în erezie“ PE ORTODOCSI tocmai de ce au semnat ei in Creta:
Biserica/cile înșelată/te noua erezie acceptată în Creta

​documentul 6 punctul 6 6…. Biserica Ortodoxă acceptă denumirea istorică a altor biserici şi confesiuni creştine eterodoxe,

biserici eterodoxe

——

Vlahos

Opinia că poate exista o Biserică eterodoxă, adică este înșelată, apare formulată în ”Mărturisirea lui Chiril Lukaris”, care a fost supusă unei foarte intense critici, pentru că Biserica nu se înșală, iar dacă vreo grupare creștină cade în înșelare, ea nu mai este Biserică.

Se pare că ”Mărturisirea Lukariană” a fost alcătuită de calviniști în polemica lor împotriva latinilor și a fost adoptată însă de Patriarhul Chiril Lukaris al Constantinopolului și publicată sub numele lui. ”Mărturisirea Lukariană” a fost condamnată de Sinoadele ortodoxe ale secolului al XVII-lea.

Între altele, scrie în această Mărturisire: ”căci este adevărat și sigur că atât timp cât Biserica este pe această cale ea poate păcătui și poate alege minciuna în locul adevărului” .
Sinodul de la Constantinopol, din 1638, l-a anatemizat pe Patriarhul Chiril Lukaris pentru opinia lui că Biserica poate păcătui, poate cădea în înșelare și poate alege minciuna în locul adevărului .

Același lucru l-a hotărât și Sinodul de la Constantinopol și de la Iași din 1642, care a declarat că sunt ”străine” ”Bisericii noastre, Răsăritene și Apostolice, a lui Hristos” toate cele cuprinse în ”Mărturisirea” atribuită Patriarhul Chiril, în care, între altele, se făcea confuzie ”între Biserica pământească și Biserica din ceruri” și în care se pare că e posibil ca Biserica să păcătuiască .
avatar
0 Spam
12 AYE AYEE • 12:13 PM, 2017-02-23
Chiar daca spui ca in timp ce semnai ,strigai ca te inchini sfintelor  icoane iarta-ma frate ,dar si Pilat cu gura mare se numea pe sine nevinovat de uciderea lui Hristos,dar cu condeiul dadea hotararea de moarte (Sfantul Teodor Studitul Epistola a 6 ,P.G 99 ,1128D apud.Arhimandrit Vasilios Papadakis .Strajerii Ortodoxiei .Editura Egumenita ,2015 pag.526 )
1-10 11-13
avatar