Dacă are cineva urechi - să audă! (AP.13:9)
Acasă » Ecumenism

''Drept aceea, fiul meu, când vei vedea în biserică batjocorindu-se lucrarea dumnezeiască, învăţăturile Părinţilor şi orânduirea lăsată de Dumnezeu, să ştii că ereticii au şi apărut, chiar dacă pentru o vreme s-ar putea să-şi tăinuiască relele voiri sau vor strâmba pe nesimţite credinţa dumnezeiască pentru a izbuti mai bine, înşelându-i pe cei neiscusiţi.'' din PROFEŢIA Sfântului ANATOLIE al OPTINEI despre vremea când ERETICII VOR PUNE MÂNA PE BISERICĂ…

... Detalii... »

Category: Ecumenism | Vizualizări: 1310 | Added by: Gabriel | Date: 2017-11-18 | Comments (0)

Sf. Ioan Gură de Aur OMILIA XLVI: 

”Altă pildă a pus înaintea lor, zicînd: „Asemănatu-s-a Împărăţia Cerului omului care a semănat sămînţă bună în ţarina sa. Dar, pe cînd dormeau oamenii, a venit vrăjmaşul lui şi a semănat neghină printre grîu şi s-a dus. Iar cînd a crescut paiul şi a făcut rod atunci s-a arătat şi neghina. Şi venind slugile stăpînului casei i-au zis: „Doamne, au n-ai semănat sămînţă bună în ţarina ta? De unde, dar, are neghină?” Iar el le-a zis: „Un om vrăjmaş a făcut aceasta!” Iar slugile i-au zis: „Vrei deci să merge ... Detalii... »

Category: Ecumenism | Vizualizări: 935 | Added by: Gabriel | Date: 2017-11-18 | Comments (1)

Cum aveţi îndrăzneala voi, cei care lucraţi iudaizarea, după ce jucaţi cu demonii, să vă întoarceţi la adunarea apostolilor? După ce v-aţi îndepărtat şi v-aţi alăturat celor care au vărsat sângele lui Hristos, cum nu vă cutremuraţi să vă întoarceţi şi să luaţi parte la ospăţul Lui sfânt, să vă împărtăşiţi cu sângele Lui de mare preţ. Nu vă cutremuraţi, nu vă temeţi când săvârşiţi asemenea încălcări?” - Sf. Ioan Gură de Aur

 

Cităm de pe agenția ecumenistă de pre ... Detalii... »

Category: Ecumenism | Vizualizări: 1758 | Added by: Gabriel | Date: 2017-11-15 | Comments (1)

Însă, în acele zile, vai monahilor legaţi de averi şi bogăţii şi care de dragul celor materialnice se învoiesc ca înşişi să se robească ereticilor. Îşi vor adormi conştiinţa spunând: „Vom cruţa mănăstirea, iar Domnul ne va ierta“. Nenorociţi şi orbi, ei nici nu gândesc că prin rătăciri (erezii) şi rătăciţi, diavolul va intra în mănăstire şi că apoi nu va mai fi o sfântă mănăstire, ci ziduri goale din care harul va pleca pe veci. -  ... Detalii... »

Category: Ecumenism | Vizualizări: 1804 | Added by: Gabriel | Date: 2017-11-10 | Comments (5)

 

DCNews.ro

''Potrivit unui comunicat al Eparhiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla, credincioşii se vor putea închina la moaşte în orele dintre celebrările liturgice duminicale, programate de la orele 08,30, 10,30 (celebrată de Episcopul eparhial) şi 18,00, şi vor rămâne în catedrală atât timp cât vor fi credincioşi dornici să stea câteva momente, în reculegere, î ... Detalii... »

Category: Ecumenism | Vizualizări: 3844 | Added by: Gabriel | Date: 2017-10-22 | Comments (7)

Iată un exemplu istoric patristic petrecut in perioada de dinaintea Sinodului al VII-lea Ecumenic:

Dositei al Ierusalimului ne descrie pe scurt un eveniment cutremurător în legătură cu primul patriarh iconomah, pe nume Anastasie (730-754). El spune literalmente următoarele: „Konon (împăratul Leon al III-lea Isaurul - 717-741), înaintemergătorul antihristului, așa cum l-a numit însuși acest Patriarh Gherman, l-a scos pe acesta din scaunul lui, în al 13-lea al al păstoririi lui și l-a pus în locul lui pe singhelul Anastasie, noul trădăto ... Detalii... »

Category: Ecumenism | Vizualizări: 965 | Added by: Gabriel | Date: 2017-10-18 | Comments (0)

Victor Dogaru: ''Au apărut iconițe fără sfânta cruce. De ziua cruci a avut loc un pelerinaj la închisoarea Aiud - parohul bisericii închisorii a oferit vizitatorilor câte o iconița. De pe turla biserici lipsea Sf. Cruce.''

Iată cum arată icoana în varianta originală:

... Detalii... »

Category: Ecumenism | Vizualizări: 1767 | Added by: Gabriel | Date: 2017-09-16 | Comments (0)

Canonul 37 Al Sinodului de la Laodiceea : “Nu se cuvine a primi de la iudei sau eretici darurile trimise de sărbători, nici a serba împreună cu ei.”

Canonul 64 al Sfinților Apostoli: ”Dacă vreun cleric sau laic ar intra în sinagogă (adunarea iudeilor sau ereticilor) spre a se ruga, să se și caterisească și să se și afurisească.”

 

... Detalii... »

Category: Ecumenism | Vizualizări: 2010 | Added by: Gabriel | Date: 2017-09-11 | Comments (2)

1 2 3 4 5 »