Dacă are cineva urechi - să audă! (AP.13:9)
Acasă » 2019 » Mai » 7 » Despre sinaxa de la Botoșani, sau cum o erezie cugetată de un așa-zis teolog devine ''lege'', iar semnatarii documentului - ERETICI
1:05 AM
Despre sinaxa de la Botoșani, sau cum o erezie cugetată de un așa-zis teolog devine ''lege'', iar semnatarii documentului - ERETICI

 

''Tu îmi zici că te temi să-i spui preotului tău ca să nu-l pomenească pe ereziarh. Ce pot să-ți răspund la asta? Eu nu îl îndreptățesc: dacă comuniunea prin simpla pomenire produce necurăție, atunci cel care pomenește pe ereziarh nu poate fi ortodox.'' - Sfântul Teodor Studitul

 „Ereticii niciodată nu se vor întoarce la Biserică dacă îi întărim în convingerea lor că şi ei au biserică şi taine.”- Sfântul Ciprian al Cartaginei

 

Hristos a Înviat!

La 3 ani după sinodul tâlharesc din Creta asistăm la un episod care va deschide ușa prigoanei adevăraților creștini, cei ce nu s-au lăsat ademeniți nici de falsa iconomie, nici de învățăturile eretice venite din Grecia.

Este evident că ereticii semnatari ai documentelor din Creta, au avut în vedere că se vor ridica voci întru apărarea Dreptei Credințe, astfel au ratificat articolul 22 din documentul 6 care spune: „Biserica Ortodoxă consideră toate eforturile de a rupe unitatea Bisericii, asumate de către persoane izolate sau grupuri sub pretextul păstrării sau chipurile al apărării adevăratei Ortodoxii, ca fiind vrednice de osândire.

Astfel, oricine va încerca să apere Dreapta Credință, va cădea sub această ’’osândă’’, scoțându-i pe ortodocși în afara legii bisericești, numindu-i ''schismatici'', ''extremiști'', ''mădulare bolnave'' etc. Exact același lucru îl prevede și proiectul de lege aprobat pe 18 iunie 2018, care scoate Ortodoxia în afara legii. Iarăși revine în memorie un scurt citat de la Arhimandritul Serafim Alexiev care spunea prin anii '90: ''Cât timp Bisericile locale oficiale colaborează cu ecumenismul, folosindu-se de „bunvoința” acestuia, ortodocșii cu adevărat credincioși lui Hristos vor fi etichetați ca „sectari”, care se rup de la curentul comun, oameni „periculoși” pentru pacea și ordinea publică. De aceea ei vor fi prigoniți (II Tim. 3, 12; Apoc. 13, 7). Sectele vor fi numite „adevărate”, iar adevărata Ortodoxie va fi prigonită ca o „sectă” .

La fel de evident este faptul că în spatele sinaxei de la Botoșani de pe 1 mai 2019 stau tot ereticii ecumeniști, lucrarea de rătăcire fiind condusă de teologul Mihai Silviu Chirilă și de câțiva preoți. Vom arăta în cele ce urmează cum au reușit aghiotanții minciuno-patriarhului Daniel să distrugă mare parte din lupta împotriva ecumenismului și a sinodului tâlhăresc din Creta.

Începând cu sfârșitul lunii iunie 2016, creștinii din România au început să se opună sinodului tâlhăresc prin scrisori deschise adresate minciuno-episcopilor, prin răspândirea de materiale de informare prin biserici și chiar prin mici proteste. Astfel a început să fie cunoscut dl Mihai Silviu Chirilă prin faptul că ajuta creștinii și preoții să redacteze scrisorile. Interesant este faptul că unii dintre ei au refuzat acest ajutor, și nefiind infestați cu aceasta teorie, au reușit să se opună noii erezii a ''părtășiei la erezie = semi-ortodox'' pe care o vom numi în continuare ''erezia părtășiei'', în care se propagă ideea că cei ce pomenesc eretici la slujbele bisericești dar în cugetul lor nu primesc hotărârile sinodului tâlhăresc s-ar afla într-o stare intermediară dintre eretic și ortodox.

Timpul a trecut, iar preoții care s-au lăsat ajutați de dl Mihai Silviu Chirilă, au început să-și însușească această erezie intrată subtil în sufletele lor, și să o propage. Vârful de lance îl constituie preotul Claudiu Buză, susținut mai apoi de ieromonahul Grigorie Sanda. Mai sunt și alți preoți care au mușcat această momeală, preotul Ioan Ungureanu din Botoșani, preotul Cosmin Tripon din Beiuș, preotul Mihail Popescu din Neamț și câțiva monahi. Ajutați frenetic de iconomiștii apostați din Grecia, preotul Matei Vulcănescu, Theodor Zissis și alții.

Pe 13 iulie 2017, are loc consistoriul mitropolitan în care este judecat preotul Claudiu Buză, ca urmare a recursului la caterisire făcut de acesta, sfătuit desigur de dl Mihai Silviu Chirilă. Acolo s-au întâmplat niste lucruri, cel puțin interesante. Ca unul ce am fost prezent la acel eveniment voi relata câteva aspecte. Puteți citi mai multe despre acel eveniment, despre bâlbâielile și minciunile preotului Claudiu Buză, dar și despre ce e urmat după aceea, în articolul redactat de un grup de creștini din Buzău în octombrie 2017 - Scrisoare deschisă adresată tuturor preoților români ce s-au îngrădit de cumplita erezie a ecumenismului

Înainte de a intra în sala de judecată, împreună cu preotul Claudiu Buză se aflau 5 martori. În cele câteva minute, s-a remarcat prin noutățile aduse în discuție doamna Gabriela Naghi care ne-a mărturisit că dânsa cunoaște toate sălile din mănăstirea Antim, pentru că ani la rând a participat la agape arhierești, cunoscându-l și pe președintele consistoriului (îmi scapă numele, dar rețin că îl aprecia pentru faptul că e visarionist, ca și dânsa, ca și preotul Buza), amintind și de câteva episoade mai haioase întâmplate între...ierarhi. Inițial am zâmbit cu toții, după aceea am înțeles că doamna nu e dintre noi, nici n-a fost vreodată. Unul dintre martori și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu rugăciunea în comun de la începutul ședinței și a susținut că nu dorește să ia parte la așa ceva. Preotul Claudiu i-a răspuns: ''faceți ce vă îndeamnă conștiința''. Doamna Naghi și încă o doamnă din grup au tăcut. După intrarea îl sală, comisia ne-a lăsat aproximativ 2 secunde să ne ''acomodăm'' cu atmosfera, iar președintele a ridicat mâinile în aer începând să rostească ''Împărate Ceresc''. Cu un picior în sală și cu celălalt pe hol, unul dintre martori i-a oprit aducându-le la cunoștință că nu dorește rugăciunea împreună cu membri comisiei întrucât este ortodox iar sfintele Canoane îi interzic rugăciunea împreună cu ereticii. A mai urmat un mic schimb de replici, o doamnă a fost luată de mână ''cu dragoste'' de către președintele consistoriului spunându-i-se ''haideți doamnă să ne rugăm!''. În toată învălmășeala cu închisul-deschisul ușii, inițial nu eram lăsați să intrăm, apoi n-am fost lăsați să ieșim, am privit către preotul Claudiu, în speranta că va reacționa in vreun fel la cele ce se petreceau. Un singur lucru a spus preotul Claudiu: ''lăsați-i să iasă daca asta vor.'' Așadar, doamna Naghi și încă o doamnă au rămas împreună cu preotul Claudiu în sală. A urmat rugăciunea cu ereticii și discuțiile amicale de aproximativ 4 ore. Probabil ne-au judecat împreună pe noi cei ce am ieșit.

La ieșirea din sală am fost acuzați de faptul că am greșit numindu-i eretici, pe cei din consistoriu. Preotul Claudiu ne-a spus că ei nu sunt eretici, ci părtași la erezie. Ei, iaca a răsărit ''erezia părtășiei''. Ne-a mai spus un fapt interesant și anume că doamna Naghi (iarăși doamna Naghi) a fost la înălțime cu ''mărturisirea'' într-atât încât președintele consistoriului i-a sărutat mâna. Cel putin ciudat, teoretic martorii apărării sunt în tabăra opusă acuzării, în fine.

A urmat apoi încercarea preotului Claudiu de a se îndreptății spunând că n-a greșit cu nimic, și a reușit să-și găsească și un vajnic apărător în persoana dl-ui Mihai Sivliu Chirilă (iarăși, Mihai Silviu Chirilă).

Am relatat acest episod pentru a se înțelege de unde a pornit toată povestea cu ''părtășia la erezie'', cine e doamna Gabriela Naghi care s-a dovedit a fi pro cipuri și cine e ereziarhul ''părtășiei la erezie''. Despre mesajul pro-cip al doamnei Naghi, puteți citi pe site-ul Ortodoxinfo, care în ultimele zile a început să se delimiteze de dl Mihai Silviu Chirilă, ceea ce nu e rău, dar nu suficient.

La sinaxa de la Botoșani de pe 1 mai 2019, organizatorii au prezentat mai multe documente, printre care și o declarație eretica (când te gândești la declarații eretice, parca îl vezi pe mitropolitul Serghie) semnată de toți participanții. În declarația cu pricina, pe care o puteți vedea mai jos, s-au trasat liniile ''oficiale'' prin care un creștin sau preot poate ’’lupta’’ împotriva ereziei. Astfel, oricine nu adoptă ''erezia părtășiei'' este catalogat ''extremist'' și ''schismatic'', asemănându-se cu articolul 22 din documentul 6 al sinodului tâlhăresc din Creta (vezi punctul 3 al declarației). Deasemenea preoții care vor fi ''îngăduiți'' să fie anti-ecumeniști, vor trebui să semneze această declarație, vezi punctele 11 si 12. Deasemenea cine vrea să fie mărturisitor al ''părtășiei la erezie'' va trebui să spună că minciuno-episcopul Onufrie din Ucraina e ortodox, deasemenea minciuno-mitropolitul Serafim din Grecia, sau minciuno-arhiepiscopul Longhin de Bănceni.

Punctul 5 al acestei declarații este asemănător cu paragraful 6 din documentele sinodului tâlhăresc din Creta. În Creta s-a hotărât: ”Biserica Ortodoxă acceptă denumirea istorică a altor biserici si confesiuni crestine eterodoxe, fără a fi în comuniune cu ele, dar crede că relaţiile ei cu acestea trebuie să se sprijine pe clarificarea, cât mai repede si cât mai obiectiv posibil, a întregii lor eclesiologii si, în special, a învăţăturii lor generale despre Taine, har, preoţie si succesiune apostolică.'' Așadar cretanii recunosc tainele ereticilor papistași, anglicani, protestanți, și alții, numindu-i ''biserici''.

În declarația de la Botoșani se spune: ''Ne delimităm de toți cei ce afirmă că, prin acceptarea minciunosinodului din Creta, a dispărut Harul în Biserica Ortodoxă Română și că Tainele săvârșite de cei ce au acceptat erezia sau nu s-au delimitat încă de aceștia nu ar mai fi valabile sau sunt în vreun fel întinate, încă înainte de condamnarea celor cu cugetare eretică de către un sinod; afirmăm că lucrarea Harului în Biserică și valabilitatea Tainelor se pierd doar prin caterisirea celor care se fac vinovați de erezie, după ce au refuzat să se pocăiască, și prin apostazie, adică părăsirea oficială a Bisericii și Credinței Ortodoxe.'' Așadar, organizatorii și semnatarii declarației recunosc ''tainele'' ereticilor, astfel afirmă că ereticii sunt în Biserică, fiind în comuniune cu ei, chiar dacă nu-i pomenesc.

La punctul 1, organizatorii și semnatarii se delimitează de sinaxele de la Roman, Satu-Mare și Mestecănis, dar de fapt ei sunt legați printr-un cordon ombilical, recunoscând ''tainele'' ereticilor, propagând hula prin care în Biserică s-ar afla eretici.

Încă o dovadă că Botoșani II este o sinaxă ecumenistă este faptul că recunosc caterisirea necanonică aplicată de ecumeniști episcopului sârb Artemie de Kosovo, deși în trecut preotul Theodor Zissis i-a luat apărarea, demontând minciunile ecumeniste.

La sfâriștul sinaxei, președintele de onoare pr. Ioan Ungureanu, după citirea infamei declarații, (vedeți mimica acestuia când o citeste în video-ul de mai jos începând cu minutul 2:24:00) transmite un mesaj superiorilor lui, cu glas de pocăință: ’’Și mă rog lui Dumnezeu dacă acum doi ani când am organizat sinaxa cea mare de la Botoșani, la o lună și ceva am fost caterisit, pe nedrept, mă rog la Dumnezeu ca acum după ce am organizat-o pe aceasta după doi ani, să fiu repus în drepturi și să se recunoască greșeala făcută...’’

Îl întrebăm pe preotul Ioan Ungureanu: cine să vă repună ’’în drepturi’’, ERETICII? De asta ați făcut această sinaxă, ca să vă puneți bine cu hulitorii de Hristos care v-au caterisit? De acum, lucrurile sunt evidente pentru oricine caută adevărul.

 Declarația eretică

Semnăturile participanților

În încheiere, redăm încă o dată Anatema împotriva ecumenismului dată de Sinodul ROCOR în 1983, pe care atât iconomiștii apostați cât și kiprianiții (gruparea monahului Sava împreună cu preotul Ciprian Staicu & Co) încearcă s-o minimalizeze, și s-o ascundă sub preș, dar sub care cad și unii și alții:

„Acelora care atacă Biserica lui Hristos învăţând că Biserica Sa este împărţită în aşa-numite „ramuri“ care diferă ca dogmă şi mod de viaţă, sau că Biserica nu există în chip văzut, ci va fi formată în viitor când toate „ramurile“, ori secte, ori denominaţiuni, ori chiar religii, vor fi unite într-un singur trup; şi care nu deosebesc Preoţia şi Tainele Bisericii de cele ale ereticilor, ci spun că botezul şi euharistia ereticilor sunt valide pentru mântuire; prin urmare, acelora care cu bună ştiinţă sunt în comuniune cu aceşti eretici pomeniţi mai înainte, sau (acelora care) susţin, răspândesc sau apără noua lor erezie a ecumenismului sub pretextul iubirii frăţeşti sau al presupusei uniri a creştinilor despărţiţi, Anatema.

 

Mai multe despre ''erezia părtășiei'' și despre ''tainele'' ereticilor puteți citi la link-urile de mai jos:

Ne vorbește Sfântul Mitropolit Filaret despre ''harul'' ereticilor și despre ''poporul nevinovat'' care se scuză că nu știe...

Sfântul Teodor Studitul desființează inovațiile conform cărora ''părtașul la erezie nu e eretic'' și ''ereticul săvârșește Sfintele Taine''

Împărtășania din mâna eretică este OTRAVĂ, nu simplă pâine. Aviz celor ce îndeamnă credincioșii să fie în comuniune cu ECUMENIȘTII

Sf. Atanasie: cei ce numesc pe eretici creștini se înșală mult și tare. ''Marii duhovnici'' de azi: ereticii ecumeniști sunt și ei creștini

În cazul celor adormiţi, cu care împărtăşanie au murit, de aceea au şi parte. Despre pomenirea ereticilor adormiți.

Sfântul Vasile cel Mare către preoții mărturisitori prigoniți și către mirenii ce îi urmează. Despre tainele ereticilor necondamnați sinodal

O scurtă lămurire despre tainele ereticilor

Cum pot fi primiți în Biserică clericii ce au apostaziat.

Din nou despre comuniunea cu ereticii. Pildă de trăire ortodoxă dată de Episcopul Onufrie †1938

Ereticii nefiind în Biserica sunt lipsiți de harul Sfântului Duh prin urmare tainele ereticilor nu sunt cu adevărat Sfinte Taine

Arhid. Prof. Dr. Ioan N. Floca: Cei căzuți în erezie au căzut și din har de la data căderii în erezie nu de la data pronunțării pedepsei

Lepădând adevărul clericii păcătuiesc de moarte, astfel Taina Trupului și Sângelui lui Hristos Dumnezeul nostru nicidecum nu se săvârșește

Categorie: Sinaxa Botosani 2019 | Vizualizări: 555 | Adăugat de: Gabriel | Tag-uri: Sinaxa Botosani 2019, declaratie eretica, sinodul din creta, apostazie, ecumenism | Rating: 5.0/2
Total comentarii : 3
avatar
0 Spam
1 Ioan Sorin Bacila • 3:19 PM, 2019-05-09
În afara topicului : La olimpiada națională de religie, episcopul Oradei a îndemnat tinerii să citească Cronicile din Narnia. Ce părere aveți?
avatar
0
2 Gabriel • 4:37 PM, 2019-05-09
Tinand cont ca ereticii ecumenisti propovaduiesc religia lui antihrist, nu e nimic deplasat smile Si apoi, unii dintre pseudo-episcopi sunt familiarizati cu vrajitoria, unii dintre ei fiind practicanti.
avatar
0 Spam
3 Ioan Sorin Bacila • 5:21 PM, 2019-05-10
Și în plus masa festivă s-a prelungit până pe la miezul nopții, profesorii fiind separați de elevi. Cel mai devreme s-a plecat la ora 23.
avatar