Dacă are cineva urechi - să audă! (AP.13:9)
Acasă » Comuniunea cu ereticii

Iconomia, fiind o măsură de îngăduinţă în aplicarea canoanelor, este adesea adusă drept motiv pentru păstrarea comuniunii cu ereticii ecumenişti.
Dar dincolo de unele neputinţe personale, situaţii bisericeşti administrative etc., putem oare aplica iconomia în relaţia cu erezia şi cei care stăruie în propovăduirea ei?
Un răspuns îl găsim la Sf. Maxim Mărturisitorul: „Dacă, de dragul iconomiei, împreună cu credinţa cea rea este suprimată şi credinţa mântuitoare, atunci o astfel de formă de pretinsă iconomie este de fapt o separare totală desăvârşită de Dumnezeu şi nu o unire”[1]. Or ecumenismul este tocmai învăţătura care caută cu desăvârşire suprimarea Ortodoxiei, egalarea ei cu tot soiul de erezii şi ... Detalii... »

Category: Comuniunea cu ereticii | Vizualizări: 1707 | Added by: Gabriel | Date: 2017-05-20 | Comments (2)

http://www.glasulstramosesc.ro/Foto/papa_Daniel_Ciobotea.jpg

Să fie demn pentru tine oricine, afară de cel care învaţă erezia. Dacă va fi eretic, vom stărui să nu primim de la el nici învăţătura, nici împărtăşania, şi nu numai că nu ne vom împărtăşi la el, ci îl vom osândi şi cu toate puterile îl vom da pe faţă, ca să nu devenim părtaşi pieirii lui” -  Sf. Iosif Voloţki

... Detalii... »

Category: Comuniunea cu ereticii | Vizualizări: 6747 | Added by: Gabriel | Date: 2017-04-25 | Comments (4)

1. În Tradiţia Ortodoxă, ierarhii eretici, chiar încă neosândiţi de către un sinod, au fost socotiţi dintotdeauna caterisiţi: în afara comuniunii de Credinţă şi în afara Bisericii.

Sfântul Vasilie cel Mare credea că a fi în comuniune (părtășie) nu este o formalitate, ci o problemă de esenţă: o problemă de credinţă şi o problemă de mântuire. Scriindu-le creştinilor din Evesa, el se roagă ca ei să nu cadă din comuniunea cu Biserica ce ţine temelia “învăţăturii sănătoase şi neschimbate”, fiindcă Dreapta Credinţă este temelia c ... Detalii... »

Category: Comuniunea cu ereticii | Vizualizări: 4125 | Added by: Gabriel | Date: 2017-04-18 | Comments (0)

Cu totii stim ca învăţătura ecumenista - religia lui antihrist, a ajuns să fie împărtăşită la cele mai înalte niveluri ale ierarhiei, ajungând a fi mărturisită şi în documente oficiale.

Dar ce ar trebui să facem în cazul acesta noi, credincioşii Sfintei Biserici, văzând că ereticii ecumenişti, numindu-se ortodocşi, batjocoresc însăşi învăţătura despre Ea? Sau văzând că aceştia tăgăduiesc menirea mântuitoare a Bisericii, spunând că pentru mântuire nu este neapărat să te a ... Detalii... »

Category: Comuniunea cu ereticii | Vizualizări: 3628 | Added by: Gabriel | Date: 2017-03-26 | Comments (3)

Căci lupta nu mai constă în cuvinte, ci în fapte; nici vremea nu mai este de vorbe și demonstrații (căci cum vor accepta acestea judecatorii cei atât de corupți?), ci trebuie ca cei ce-l iubesc pe Dumnezeu să se pună cu vitejie în linie de bătaie prin faptele lor și să fie pregătiți să pătimească toată primejdia pentru dreapta credință și să nu se întineze prin părtășia cu necredincioșii. - Sfântul Marcu Evghenicul

De Dumnezeu insuflatul purtător de cuvânt al Predaniei aposto ... Detalii... »

Category: Comuniunea cu ereticii | Vizualizări: 14611 | Added by: Gabriel | Date: 2017-03-25 | Comments (0)

http://www.glasulstramosesc.ro/Pics/patriarhul_ecumenismului_1.png

Ioannis Rizos: Întinarea prin comuniunea cu ereticii sau cu episcopii de rea-credinţă

Dacă în mod evident unii episcopi, sau presbiteri, sau diaconi… se află în comuniune cu neîmpărtăşiţii şi ei înşişi neîmpărtăşiţi sunt.”

... Detalii... »

Category: Comuniunea cu ereticii | Vizualizări: 9210 | Added by: Gabriel | Date: 2017-02-08 | Comments (2)

http://www.glasulstramosesc.ro/Pics/1105.jpg

Este mai degrabă adevărat contrariul: Scripturile şi Părinţii declară că un eretic, prin simplul fapt că e eretic, s-a auto-condamnat. Sfântul Pavel, în epistola sa către Tit, declară în mod explicit: ,,de omul eretic, după întâia şi a doua mustrare depărtează-te, ştiind că unul ca acesta s-a abătut şi a căzut în păcat, fiind singur de sine osândit”.

Acest fapt este dezvoltat din abundenţă în scrierile unor Părinţi ca Sfântul Ciprian al Cartaginei, care a formulat învăţătura definitivă a Bisericii pe acest subiect. El afirmă că un ... Detalii... »

Category: Comuniunea cu ereticii | Vizualizări: 2521 | Added by: Gabriel | Date: 2016-12-11 | Comments (3)

« 1 2 3