Dacă are cineva urechi - să audă! (AP.13:9)
Acasă » 2016 » Mai » 9 » CERERE DE INTERZICERE a oricărei forme și denumiri de EDUCAŢIE SEXUALĂ în învăţământul românesc. IMPORTANT+URGENT
10:31 AM
CERERE DE INTERZICERE a oricărei forme și denumiri de EDUCAŢIE SEXUALĂ în învăţământul românesc. IMPORTANT+URGENT

Anunț important, de citit și acționat urgent: 

Există demersuri susținute de a se introduce Educația Sexuală  in școli, ca materie obligatorie de la clasa I, din 2016. Am primit la redacție un model de scrisoare/cerere/declarație ce trebuie URGENT trimisă către Ministerul Educației de către părinții ce vor să refuze educarea sexuală a copiilor lor.  Mai multe materiale găsiți pe:

aliantaparintilor.ro

 De trimis către Ministerul Educatiei

ADRESE DE MAIL:
Cabinet@edu.gov.ro, Adrian.curaj@edu.gov.ro, Emil.albota@edu.gov.ro, Monica.anisie@edu.gov.ro, Gigel.paraschiv@edu.gov.roCatalin.paunescu@edu.gov.ro, Eugen.stoica@edu.gov.ro, Denisa.petrache@edu.gov.ro, Doru.dumitrescu@edu.gov.ro, Mina.rusu@edu.gov.ro, Tania.irimia@edu.gov.ro, Corina.marin@edu.gov.ro, Ion.tramindan@edu.gov.ro, Lucia.popescu@edu.gov.ro,

ADRESA POȘTALĂ:
Ministerul Educatiei Naţionale şi Cercetarii Stiintifice
D-lui Ministru Adrian Curaj
Adresa : Str. Gen. Berthelot 28-30 Sector 1, CP 010168, Bucureşti


Către: Ministerul Educatiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

 CERERE DE INTERZICERE 

a oricărei forme și denumiri de EDUCAŢIE SEXUALĂ

în învăţământul românesc

 

Subsemnații, în calitate de cetățeni ai României, vă solicităm pe această cale interzicerea oricărei forme și denumiri de “EDUCAŢIE SEXUALĂ” în învăţământul românesc și respectarea strictă a prevederilor legislației românești din domeniul educației.

 Vă reamintim faptul că atât președintele României, prim-ministrul, cât și ministrul educației naționale, așa cum dispun art. 82 și art. 104 din Constituția României, au jurat în momentul investirii în funcție că vor respecta Constituția si legile, având astfel obligația să demonstreze în fața întregii țări că sunt primii cetățeni care le respectă și nu niște sperjuri:

 Articolul 82 (2) Candidatul a carui alegere a fost validata depune in fata Camerei Deputatilor si a Senatului, in sedinta comuna, următorul jurământ:

„Jur […] să respect Constituția și legile țării […]”.

 Articolul 104 Jurământul de credință

(1) Primul-ministru, ministrii si ceilalti membri ai Guvernului vor depune individual, in fata Presedintelui Romaniei, juramantul de la articolul 82.

 În aceste condiții, vă rugăm cât se poate de respectuos să aveți în vedere că în privința educației sexuale, activitatea ministerului educatiei naţionale trebuie să se întemeieze pe respectarea strictă a legislației din domeniul învățământului:

 

Constituţia României

Art. 1 (3) România este stat de drept, democratic și social, în care demnitatea omului […] reprezintă  valori supreme […];

Art. 29 (1) Libertatea gândirii și a opiniilor […] nu pot fi îngrădite sub nici o formă. (6) Părinţii sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educaţia copiilor minori a căror răspundere le revine. 

 

Legea Educatiei Naţionale nr. 1/2011

Art. 7 În unităţile, în instituţiile de învăţământ şi în toate spaţiile destinate educaţiei şi formării profesionale sunt interzise activităţile care încalcă normele de moralitate şi orice activităţi care pot pune în pericol […] integritatea […] psihică a copiilor şi a tinerilor […].

 

Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin Ordinul nr. 5115 din 15 decembrie 2014

Art. 4 – Unitățile de învățământ se organizează și funcționează independent […], în incinta acestora fiind interzise […] orice formă de activitate care încalcă normele de conduită morală și conviețuire socială […].

 

Legea 34 din 1994 de ratificare a Convenţiei europeane a drepturilor omului:

Art. 2 din Protocolul aditional la Conventie  

Dreptul la instruire

[…] Statul, în exercitarea funcţiilor pe care şi le va asuma în domeniul educaţiei şi învăţământului, va respecta dreptul părinţilor de a asigura această educaţie şi acest învăţământ conform convingerilor lor […].  

 

Legea 18 din 1990 de ratificare a Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului:

Art. 3 (2) Statele părţi se obligă să asigure copilului protecţia şi îngrijirea necesare în vederea asigurării bunăstării sale, ţinând seama de drepturile şi obligaţiile părinţilor săi […]

Art. 5 Statele părţi vor respecta responsabilităţile, drepturile şi îndatoririle ce revin părinţilor naturali ai copilului sau, după caz şi conform tradiţiei locale […] de a asigura […] îndrumarea şi orientarea necesare în exercitarea de către copil a drepturilor recunoscute în prezenta convenţie.

Art. 29 (1)  Statele părţi sunt de acord că educaţia copilului trebuie să urmărească:

  1. c) educarea copilului în spiritul respectului faţă de părinţii săi, faţă de limba sa, de identitatea şi valorile sale culturale, faţă de valorile naţionale ale ţării în care acesta locuieşte […].

 

Decretul nr. 212 din 31 octombrie 1974 de ratificare a Pactului international cu privire la drepturile economice, sociale si culturale:

Art. 13 (3) Statele parti la prezentul pact se angajeaza sa respecte libertatea parintilor si, atunci când este cazul, a tutorilor legali […] de a asigura educatia religioasa si morala a copiilor lor în conformitate cu propriile lor convingeri.

 

Decretul nr. 212 din 31 octombrie 1974 de ratificare a Pactului international cu privire la drepturile drepturile civile si politice:

Art. 18 (4) Statele parti la prezentul pact se angajeaza sa respecte libertatea parintilor si, atunci când este cazul, a tutorilor legali, de a asigura educatia religioasa si morala a copiilor lor în conformitate cu propriile convingeri.

 

Decretul nr. 149 din 2 aprilie 1964 de ratificare a Convenţiei privind lupta impotriva discriminarii in domeniul invatamintului:

Art. 5 (1) Statele Participante la prezenta Convenţie convin: b) Ca este necesar sa se respecte libertatea pãrinţilor şi, dacã este cazul, a tutorilor legali: 2. sa asigure, conform modalitãţilor de aplicare proprii legislaţiei fiecãrui Stat, educaţia religioasã şi morala a copiilor în conformitate cu propriile lor convingeri;

 

Toate aceste prevederi ale legislației în vigoare sunt completate de Decizia nr. 669 din 12 noiembrie 2014 a Curții constituționale din România, în care se arată că:

– „în  niciun  caz  o  persoană  nu  poate  fi  pusă  ab  initio  în  situaţia  de  a-şi  apăra  sau proteja  libertatea  conştiinţei,  pentru  că  o  asemenea  abordare  ar  contraveni  obligaţiei negative a statului […] Aşa fiind, numai după exprimarea dorinţei elevului major, respectiv a părinţilor sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor […] intervine obligaţia pozitivă a statului de a asigura cadrul necesar menţionat.  În  adoptarea  reglementărilor  sale  în  domeniul  învăţământului,  legiuitorul trebuie  să  ţină  seama  de  faptul  că  art. 29  alin. (6)  din  Constituţie  garantează  dreptul  […] şi nu obligaţia de a frecventa cursuri […]. Sub acest aspect manifestarea liberă a opţiunilor implică în mod necesar iniţiativa proprie a persoanei în sensul  frecventării  disciplinei  […],  iar  nu  consimţirea  tacită  sau  refuzul  expres.”

– „exprimarea  unei  opinii  din  perspectiva  prevederilor  constituţionale  referitoare  la libertatea conştiinţei […] aplicabile în domeniul învăţământului religios trebuie să aibă  întotdeauna  un  sens  pozitiv  (persoana  alege  să  studieze […]),  iar  nu  un  sens negativ (persoana alege să nu studieze […]), întrucât în cea de-a doua ipoteză persoana este  prezumată  ca  manifestând  deja  opţiunea  de  a  studia,  fiind  nevoită  să  acţioneze ulterior pentru excluderea sa din grupul de studiu. Or, o atare reglementare nu reprezintă altceva decât o constrângere a persoanei în manifestarea unei opţiuni, ceea ce de plano, contravine libertăţii conştiinţei consacrată de Constituţie.”

– „pentru a fi deplin respectată libertatea de conștiință […] consacrate de art. 29 alin. (1), (2) şi (6) din Constituţie, legiuitorul este ținut de o obligație de neutralitate și imparțialitate”.

 

Concluzii

 În acest context legislativ, fiind corespunzator informați cu privire la conţinutul programelor de așa-zisă Educaţie Sexuală, precum şi al altor referiri sau ideologii de natură sexuală, morală, intimă, psihică și somatică incluse în programa şcolară a cursurilor de așa-zisă Educaţie Pentru Sănătate, vă solicităm în modul cel mai respectuos revenirea la normalitate, demnitate și moralitate prin:

 – excluderea totală a oricăror forme de educație sexuală din învăţământul public.

 – încetarea și interzicerea oricăror cursuri sau programe de educaţie sexuală susținute de diferite organizații non-guvernamentale atât în școli, cât și în biblioteci sau alte spații școlare sau publice, sub paravanul unei așa-zise educaţii pentru sănătate

 Vă rugăm să admiteți ca până și cel mai elementar bun-simț tradițional românesc îndeamnă pe toți cetățeni onorabili ai acestei țări să nu mai rămână nepăsători în fața transformării nerușinate a educației pentru sănătate într-o formă de promovare în rândul elevilor din România a tehnicilor de masturbare și de sex-oral, încurajând astfel activitățile sexuale ale copiilor în loc de a le preveni, așa cum probează cât se poate de explicit experiența internațională în această privință.

Vă mulțumim pentru înțelegere și așteptăm din partea dvs. o reacție demnă, în deplin acord cu principiile morale milenare ale poporului nostru.

          

Data:....................                                    Numele............................................

Sursa: BucovinaProfunda

Categorie: Educatie sexuala | Vizualizări: 3366 | Adăugat de: Gabriel | Tag-uri: educatie sexuala in scoli, sexualizare precoce, sexualizare excesiva | Rating: 0.0/0
Total comentarii : 0
avatar