Dacă are cineva urechi - să audă! (AP.13:9)
test


          Abaterile de la credinţa în Dumnezeul adevărat au însoţit existenţa umană, de la căderea primilor oameni până în prezent. În timp necredinţa a îmbrăcat multe forme, de la socotinţa deşartă a primilor oameni care, în urma ispitirii celui rău, au crezut că pot fi egali cu Dumnezeu, până la rătăcirile de la adevărul Evangheliei lui Hristos. Diferenţa dintre necredinţele de dinainte de Hristos şi cele provenite din abaterea de la adevărul Evangheliei este că cele din urmă sunt păgânisme cu mască creştină.
         Aşa cum ne învaţă Mântuitorul: „De-ţi va greşi ţie fratele tău, mergi, mustră-l pe el între tine şi el singur. Ş ... Detalii... »

Category: Comuniunea cu ereticii | Vizualizări: 1011 | Added by: Gabriel | Date: 2019-07-09 | Comments (0)


Ereticul Sofronie Drincec alături de frații lui

 

Iată și scrisoarea din 28 iunie 2019 prin care preotul Nicolae Zorilă anunță întreruperea comuniunii cu minciuno-episcopul Oradiei.

 

... Detalii... »

Category: Pr Nicolae Zorila | Vizualizări: 830 | Added by: Gabriel | Date: 2019-06-30 | Comments (1)

 

      Sinodul ecumenic de la Niceea din anul 325 este cunoscut astăzi mai ales ca sinodul în care a fost combătută erezia lui Arie. Scrisoarea compusă de către împăratul Constantin cel Mare la încheiarea sinodului arată însă că punctul major de pe ordinea de zi a sinodului a fost obţinerea consensului asupra regulii de stabilire a Sfintelor Paşti, pentru ca această sărbătoare să se prăznuiască în aceeaşi zi în întreg imperiul roman. Deşi este mai lungă, redăm în totalitate această scrisoare importantă, care ne-a fost transmisă în lucrarea Viaţa lui Constantin cel Mare scrisă de către Eusebiu de Cezareea (apărută în româneşte în seria Părinţi şi Scriitori Bisericeşti nr. 1 ... Detalii... »

Category: Sarbatori | Vizualizări: 1166 | Added by: Gabriel | Date: 2019-06-09 | Comments (0)

 

Înălțatu-Te-ai întru slavă, Hristoase, Dumnezeul nostru, bucurie făcând Ucenicilor, cu făgăduința Sfântului Duh, încredințându-se ei, prin binecuvântare, că Tu ești Fiul lui Dumnezeu, Izbăvitorul lumii.

EVANGHELIA DE LA LUCA
(XXIV, 36-53)

În vremea aceea, Însuşi Iisus stătu în mijlocul lor şi zise lor: ’’Pace vouă!’’ Iar ei în ... Detalii... »

Category: Sarbatori | Vizualizări: 688 | Added by: Gabriel | Date: 2019-06-06 | Comments (0)

''Pentru sângele neamului tău curs prin şanţuri,
pentru cântecul tău ţintuit în piroane,
pentru lacrima soarelui tău pus în lanţuri,
ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!'' - Radu Gyr

Hristos a înviat!

Mărturisești că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, că Ortodoxia a fost vândută la sinodul tâlhăresc din Creta, că papa Francisc este erez ... Detalii... »

Vizualizări: 2893 | Added by: Gabriel | Date: 2019-06-03 | Comments (0)

“E vremea lui… SCAPĂ CINE POATE!” - Părintele Adrian Făgețeanu

 

      Erezia tuturor ereziilor adică ecumenismul, nu poate înşela pe ortodocşi decât prin păgânizarea ortodoxiei, prin crearea unei noi ''biserici'' apostate, care va fi la plinirea vremii mireasa lui antihrist, aşa cum ne arată proorocirea din Apocalipsă, în care desfrânata care este ''biserica'' apostată, stă călare adică este purtată de fiară, care este însuşi antihristul.  ... Detalii... »

Category: Vremurile din urma | Vizualizări: 2596 | Added by: Gabriel | Date: 2019-06-03 | Comments (0)

 

Hristos a Înviat!

      Cu ajutorul lui Dumnezeu, am adunat în această mică broșură câteva informații despre documentele electronice, şi în general despre îndosarierea electronică ce se desfăşoară în zilele noastre. În ajutorul nostru vine Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan Teologul, Sfântul Paisie Aghioritul, P ... Detalii... »

Category: Documente biometrice | Vizualizări: 2787 | Added by: Gabriel | Date: 2019-05-19 | Comments (4)

 

     Eram atee şi Îl huleam groaznic şi deseori pe Dumnezeu. Trăiam în ruşine şi preacurvie, însă Preamilostivul Dumnezeu nu m-a lăsat să pier, ci m-a călăuzit spre pocăinţă.

În anul 1962 m-am înbolnăvit grav de cancer şi am stat bolnavă 3 ani. Nu stăteam întinsă lucram mult şi mergeam la doctori, nădăjduind că voi găsi vindecare. În ultimele 6 luni slăbisem de tot, încât nici apă numai puteam să beau. Îndată ce beam, o vomitam. Atunci m-am dus la spital şi, pentru ca eram foarte energică, au chemat un profesor de la Moscova ... Detalii... »

Vizualizări: 757 | Added by: Gabriel | Date: 2019-05-12 | Comments (0)

 

''Tu îmi zici că te temi să-i spui preotului tău ca să nu-l pomenească pe ereziarh. Ce pot să-ți răspund la asta? Eu nu îl îndreptățesc: dacă comuniunea prin simpla pomenire produce necurăție, atunci cel care pomenește pe ereziarh nu poate fi ortodox.'' - Sfântul Teodor Studitul

 „Ereticii niciodată nu se vor întoarce la Biserică dacă îi întărim în convingerea lor că şi ei au bi ... Detalii... »

Category: Sinaxa Botosani 2019 | Vizualizări: 979 | Added by: Gabriel | Date: 2019-05-07 | Comments (3)

 

Faptele anilor de la suta a zecea (De la anul 900 la anul 1000 de la Zidirea lumii)
 

     Precum al greşelii, aşa şi al pocăinţei, întâiul chip, sfântul strămoș Adam, prin tânguire de lacrimi şi prin multe nevoinţe și osteneli a plăcut lui Dumnezeu. Deci împlinindu-se anii vieţii lui 930, prin dumnezeiască descoperire a cunoscut că i se apropia sfârşitul său şi chemând pe ajutătoarea sa Eva şi fiii şi fiicele, nepoţii şi strănepoţii săi chemându-i, îi învăţa pe ei ca să petreacă cu fapte bune, într ... Detalii... »

Category: Facerea | Vizualizări: 821 | Added by: Gabriel | Date: 2019-04-29 | Comments (0)

« 1 2 3 4 ... 66 67 »