Dacă are cineva urechi - să audă! (AP.13:9)

http://www.glasulstramosesc.ro/Pics/portal-glasulstramosesc.png

       Pagina de faţă se dorește a fi o mărturie pentru Dumnezeu într-o conjuctură extrem de dificilă pentru Biserică, într-un moment crucial pentru soarta ei și într-o lume care se înstrăinează într-un ritm cutremurător de rapid de duhul ortodox.

       Evenimentele ultimilor ani au precipitat spiritele de așa manieră încât s-a ajuns la atacuri deosebit de dure la adresa Dreptei Credinţe. Interese pană acum ascunse sunt date pe fată în modul cel mai direct şi ostentativ. Multe dintre manifestările spiritului secular anti-creştin sunt analizate pe această pagină (mondialismul ocult şi francmasonic, ecumenismul, doctrina new-age, problema documentelor cu cip, otrăvirea prin vaccinare, islamizarea forţată, trădarea ierarhilor la sinodul tâlhăresc din Creta, şi nu numai) şi abordate de unele personalităţi de marcă ale Bisericii şi societăii românesti şi nu numai.

        Mass-media şi-a intrat cu adevărat în drepturi, arătând pentru cine luptă şi de unde işi primeşte solda. Cel mai regretabil este insă faptul că mare parte din populaţia actuală a României nu a învăţat în cei 26 de ani de “libertate” ce înseamnă manipularea prin presă şi televizor şi ce efecte nocive are în plan duhovnicesc, dacă avem în vedere o relaţie foarte strânsă cu Dumnezeu. Acest fapt dovedeşte o ilogică dependenţă de sursa publică de informare (mai degrabă dezinformare), făcându-se astfel abstracţie în mod iresponsabil de volumul imens de carte tipărită, dar şi în format electronic, într-o diversitate fără precedent de 26 de ani încoace. Credinţa curată şi trăirea autentică nu se vor putea învăţa niciodată de la televizor sau din ziare, ci numai din sursele şi locurile proprii întâlnirii şi părtaşiei cu Dumnezeu (rugăciune, post, Sfânta Liturghie, Sfânta Scriptură, Sfinţii Părinţi, cărtile verificate ca deţinând Adevărul de Credinţă nealterat, duhovnici cu probitate morală şi canonică)

     Tirul presei, sprijinit de artileria TV tind spre distrugerea încrederii a 87% dintre români, în autoritatea Bisericii. Este un proces repetat în toate statele ortodoxe după acelaşi scenariu. Iertat să ne fie tuturor! Dar cine cade sub tirul presei şi al TV în lupta pentru credinţă şi pentru apărarea Bisericii, cade din etapa cea mai superficială a confruntării. Şi aceasta pentru că monopolul mediatic anti-creştin este numai efectul.

    Părintele Arsenie Papacioc spunea: “cel ce se roagă, nu poate curvi. Iar cel ce curveşte, nu se poate ruga”. Acelaşi lucru se poate spune şi despre implicarea in programele TV, prin urmărirea cărora e greu de presupus că-ţi mai poţi păstra simţurile curate şi cugetul curat în care să mai locuiască Dumnezeu. Să nu uităm în câte chipuri este luat cu asalt creştinul de astăzi, începând cu peisajul străzii şi sfârşind cu ambianţa familială, care are un caracter tot mai laic şi mai dezolant, ca urmare evidentă a slăbirii credinţei şi a părăsirii Harului. Devenind consecvent consumator de TV, creştinul poate ajunge să piardă harul lui Dumnezeu fie prin întinare morală, fie prin lepădare de credinţă, rezultată din atacurile directe la adresa Bisericii, a Adevărului de credinţă sau a clericilor. Cine cade din Har la astfel de atacuri dovedeşte din principiu o temelie precară a credinţei. In regimul comunist, multe căderi s-au produs după astfel de compromisuri.

   Dorim ca această pagină să răspundă anumitor frământări şi nelinişti ale credincioşilor la problemele Bisericii de astăzi. Dacă ea va reuşi să trezească măcar o parte infimă dintre creştini, simţul cel mai realist al momentului de faţă, atunci nutrim speranţa că Biserica mai are incă fii care nu o renegă atunci când obrazul ei este stropit cu noroi. Oricum, in orice ipostază ar fi, suntem cu totul încredinţaţi că Biserica, deşi este în mijlocul lumii, cu Duhul, cu Puterea şi cu Adevărul este deasupra ei; că, deşi lovită şi chiar rănită, nu va cădea niciodată, căci puterea ei nevăzută vine de la Duhul Sfânt!